Tło (Pole)

  „Mit jest snem zbiorowości, sen jest indywidualnym mitem każdego z nas”.                                                                                      Joseph Campbell   Mit w swojej warstwie dającej się wyrazić i wielokrotnie powtarzać jest...
Czytaj dalej >>>

Modły o sukces

Wszystkie pytania, jakie sobie w życiu zadajemy, sprowadzają się do tego jednego, czy warto było. Pomyłki prowadzą nas nieraz we właściwym kierunku, gdy zabłądzimy czy raczymy zapomnieć, gdzieśmy zmierzali. Czas lubi się tak nieraz zamienić z innym czasem. Czas jest...
Czytaj dalej >>>

Dziesiąte Moriele

„Nigdy(…) się nie dowiemy czy nieczystości, spośród których się wynurzamy, same w sobie są dla nas wstrętne, czy też wydają się nam wstrętne dlatego właśnie, że się z nich wynurzamy. Jest oczywiste, że gniewa nas to, iż wynurzamy się z życia, z ciała, z...
Czytaj dalej >>>

Brama cz.5

„Ponieważ lis był najsprytniejszym ze wszystkich zwierząt w lesie, postanowił, że zamiast wpadać w pułapki zastawione przez życie i przez myśliwych, po prostu zamieszka w jednej z nich. Trzeba przyznać, że lis był gościnnym gospodarzem i chętnie zapraszał do siebie, w...
Czytaj dalej >>>

Brama cz.4

„Ojciec jest Synem Syna, staje się w retrospektywie Ojcem tylko dzięki temu, że istnieje jego syn- tak samo jak wiek archaiczny życia bożego staje się w ścisłym sensie przeszłością tylko za sprawą samego ustanowienia teraźniejszości.”                                  ...
Czytaj dalej >>>