Mistycyzm

Mistycyzm cz.4 Mistycyzm w wielkich religiach świata, Denise Lardner i Johna Tully Carmody. 5.Tradycja żydowska Rabini zapewniali, że istnieje łańcuch autorytatywnej tradycji Tory w szerokim sensie, od Mojżesza i Jozuego do starszych proroków i dalej do bezpośrednich...
Czytaj dalej >>>

Mistycyzm

Mistycyzm cz.3 Mistycyzm w wielkich religiach świata, Denise Lardner i Johna Tully Carmody.   4. Tradycje chińskie Rytuał (li) jest wyżej ceniony przez konfucjanistów niż taoistów. Zasada niedziałania (wu-wei) łączy konfucjanistów z taoistami. Kontemplując...
Czytaj dalej >>>