Lucyfer

„W okresie patrystycznym tradycja chrześcijańska nadała Szatanowi imię Lucyfer. Pochodzi ono z „Satyry na śmierć tyrana” z księgi Izajasza. Znajduje się tam fragment: „Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który...
Czytaj dalej >>>