Trul Khor

Trul Khor (Tsa Lung) Obracając Magicznym Kołem Książka „The Dalai Lama’s Secret Temple” (Sekretna świątynia Dalajlamy), opisuje obrazy znajdujące się w sekretnej świątyni Dalajlamy w Lhasie, w pałacu Potala. Wiele z tych obrazów pokazuje pozycje tybetańskiej...
Czytaj dalej >>>

Chmary mistyków

„Powiedział abba Józef do abba Lota: „Nie możesz zostać mnichem, jeżeli nie staniesz się cały jak płomień ognia” „Bóg nasz jest ogniem pożerającym” (Hbr 12,29). Trzeba zatem, abyśmy w trudzie i wśród łez rozniecali w nas samych boski ogień.”                          ...
Czytaj dalej >>>

Apsary

Zrozumiawszy, że chcąc dokonać całkowitej przemiany w strukturze swej psychiki, nie możemy opierać się na żadnym zewnętrznym autorytecie, spotykamy się z nieskończenie większą trudnością odrzucenia swego własnego wewnętrznego autorytetu, autorytetu swych odrębnych,...
Czytaj dalej >>>

Nowotwory

Choć jesteśmy prochem, to nieśmiertelny duch rośnie Niczym harmonia w muzyce, istnieje ciemna Nieprzenikniona biegłość, która godzi Rozbieżne elementy, sprawiając, że te przylegają do siebie w jednej społeczności.  William Wordsworth                              ...
Czytaj dalej >>>

Homeopatia

Jak działają leki homeopatyczne? Pierwszy sen: Pacjentka doprowadza do obumarcia męża, który leży po jej lewej stronie. Teraz może przejść do tworzenia, w głębi ekranu, nowego związku z kimś innym, znajdującym się tam, w głębi wnęki. Ten nowy związek ma zastąpić...
Czytaj dalej >>>