Wolnowolcy

Samoświadomość jest zatem osiągana poprzez świadomość czasową. Zostaje ona osiągnięta, kiedy zmysł wewnętrzny sam staje się przedmiotem- a staje się przedmiotem dla siebie jedynie poprzez czas.                                                                          ...
Czytaj dalej >>>

Jowisz

Mowa to dom bycia. W domostwie mowy mieszka człowiek. Stróżami tego domostwa są myśliciele i poeci. Ich stróżowanie polega na tym, że dopełniają jawności bycia; dzięki ich opowieści jawność ta staje się mową i w mowie jest przechowywana. Mówimy, że wpatrujemy się w...
Czytaj dalej >>>

Cień Czarnego

Ten, który z demonami walczy, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich. Kiedy spoglądasz w otchłań ona również patrzy na ciebie.                                                                                                                              ...
Czytaj dalej >>>

Czy Bóg na nas czeka?

                                                                                                           Zastawili tę kamienną pułapkę                                                                                                            na niego, kusząc go...
Czytaj dalej >>>