Zawsze warto popatrzeć na politykę i przemiany społeczne z innego punktu widzenia.