Kilka słów o rozkawałkowaniu i reintegracji. Rozkawałkowanie to dojrzałość do „samokrytyki” naszego małego ja (1-5). Ten ruch świadomości ku uznaniu istnienia wielopłaszczyznowej rzeczywistości psychicznej za realną ,początkowo jest odbierany przez nasze 'ja’ numer jeden jako zjawisko patologiczne.

Porzucamy monoteizm 'ja’ na rzecz politeizmu strumienia naszej Świadomości. To postawienie się na równi z innymi ośrodkami 'ja’ naszej Świadomości , przede wszystkim z 'ja’ innych aspektów zakotwiczonych na poziomie buddycznym 6, a żyjących w innych ciałach fizycznych małej karmy, jak i Ja naszej wspólnej duszy indywidualnej 7 , Ja Nadduszy 7+ jak i JA poziomu brahmanicznego 8/1 a nawet 8/3, JA wielkiej karmy.

Rozkawałkowanie to uznanie ich wszystkich jako elementów składowych strumienia Świadomości w którym uczestniczymy. Z punktu widzenia klinicysty to fragmentacja schizoidalna. Centrum staje się ambiwalentne. Wszystkie te elementy z jakich się składa 'nasza’ Wielka Świadomość znajdują odbicie w każdym z 'ja’ które również traktują swoją samoświadomość jako numer jeden.

Te osobowości składowe są numerami pierwszymi na swoich poziomach 'naszej’ wspólnej Świadomości . Ja Świadomości rozkawałkowane jest właściwym sposobem istnienia Świadomości , składa się Ona ze swoich zaprzeczeń, kontrastów i ciągów stopniowalnych(strumień wstępujący i zstępujący); pozytywnie zakończonego Albedo 8/1 ale i negatywnie rozpoczynającego się Nigredo 8/1.Wszystkie archetypy z poziomu 8/1 mają samoświadomość i swoje 'ja’ tak samo wykrystalizowane i egoistyczne jak nasze , ludzkie.
Owe liczne osobowości wspólnego strumienia Świadomości wciąż wydobywają się z naszego ja numer jedne w przeróżnych okolicznościach z jakimi musimy się konfrontować w życiu, najczęściej odbywa się to dla naszego 'ja’ nieuchwytnie.

To co kiedyś było afektem , symptomem obsesją teraz okazuje się jednym z podmiotów równoprawnych naszemu, z naszego strumienia Świadomości. Ten proces we śnie przedstawia się jako spotykanie spersonifikowanych reprezentacji poszczególnych warstw wspólnej Świadomości , początkowo przy dużej niezgodności na współistnienie na równych prawach odbieramy takiego reprezentanta jak byt opresyjny „strażnika”, z czasem kiedy dochodzi do synchronizacji „strażnik” staje się „przewodnikiem”, a za jakiś czas otwartą dla naszego współistnienia przestrzenią. Tak postępuje właśnie reintegracja, może dziać się na wielu poziomach jednocześnie i tak jest zazwyczaj bo to cecha podstawowa przestrzeni 6-8.

Ponowne scalenie właśnie dlatego manifestuje się dodaniem nadliczbowego elementu by stworzyć nowy ośrodek reintegracji wspólny dla całego strumienia Świadomości. To takie Nad-Ja. Często punktem rekrystalizacji staje się 'ibbur. Byt duchowy z innego strumienia Świadomości który przeszedł już taki proces, pozwala nam utworzyć swoje wspólne scalone Ja. Wspólną Świadomość sieć świadomości wszystkich małych 'ja’.

Rozkawałkowanie w sufizmie

Al-Ğunayd opracował trzystopniową doktrynę poznania
sufickiego. Wymaga ona najpierw oddzielenia spraw odwiecznych od przemijających
(ifrād). Dopiero po osiągnięciu tego stanu możliwe jest osiągnięcie drugiego
stanu doświadczenia mistycznego, w którym osobowość mistyka łączy się z Bogiem,
jego indywidualne istnienie zanika, zaś atrybuty Boże zastępują własne atrybuty sufiego.
Następuje więc, podobnie jak u Al–Bistāmīego, stan fanā’, ale nie jest to stan
docelowy doświadczenia mistycznego. Tym stanem docelowym jest stan baqā’ ba‘da
al –fanā‘, w którym człowiek na nowo staje się świadomy sam siebie, a jego atrybuty
zostają mu przywrócone, przeobrażone i uduchowione przez zbliżenie się do Boga.