Wielu z podejmujących trud śnienia progresywnego obawia się, że nie zrozumie wielości symboli które pojawiają się w snach , tym bardziej i ich znaczeń. Tymczasem warto wiedzieć, że to symbole dopasowują się do naszego sposobu ich rozumienia i zawsze dobierają się w takie grupy które są dla nas zrozumiałe choćby w jednej płaszczyźnie. Płaszczyzn takich, pól świadomości jest oczywiście ogromna mnogość ale na ich kontemplacje przyjdzie pora za jakiś czas, kiedy odczytamy ponownie swój dziennik snów za rok, dwa. Niewiele, a może wcale nie różnimy się pod tym względem od kabalistów. Tyle, że karty ich świętych tekstów; Tory, Talmudu , Zoharu czy Sefer Jecira nam zastępuje interaktywny, trójwymiarowym ekranem śnienia.
„Mistyk odnajduje swe doświadczenie w świętym tekście. Często nie da się rozróżnić, czy promieniuje ono z tekstu na niego, czy raczej sam mistyk je do tekstu wnosi. Genialność mistycznej egzegezy polega na ogromnej precyzji, z jaką ta rozsadza dosłowny tekst pisma, zmieniając go w corpus symbolicum. Im precyzyjniejsza taka mistyczna egzegeza, tym większe szanse trwałego uznania tak przeobrażonego tekstu także w sensie dosłowny, tworzącym jedynie bramę, przez którą kroczy mistyk, ale taką którą trzyma on zawsze otwartą.” Gershom Scholem