Nie jest to notatka związana z podróżowaniem we śnie, ale dotyczy budzenia się jednostek ze snu, w jakim  chrześcijaństwo pogrążyło niemal całą Europę na dwa tysiące lat. Trudno powiedzieć, jak długo będzie tolerowany ksiądz wykładowca. Jak widać z nagrania wykładu – wystąpił już bez krępującej swobodne myślenie sutanny.