Czy Terakotowa Armia walczy w zaświatach razem ze swoim cesarzem.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Terakotowa_Armia

Otóż nie walczy. Cesarz biega w ciemnościach sam rozmawiając ze swoją przewodniczką ,mówi do niej , że wspaniale było by znać swoje życie przed jego rozpoczęciem, wędruje po drogach które kazał wybudować za swojego życia i stara się zabić wszystkich których na nich napotka nie odróżniając swoich od obcych. Oczywiście nic mu z tego nie wychodzi co wzmaga jego przekonanie, że wszyscy chcą na niego napaść. Czuje lęk przed otaczającą go ciemnością Nicości 8/2 i stara się nie przekraczać mostu prowadzącego do wnętrza Szczeliny 8-12.