Afgańczyk, osoby o ciemnej karnacji, mieszkaniec pustyni (8/2) – „Afgańczyk” (Nigredo 8/1). Czyt. Pustynia, Nicość.

Akwarium – przestrzeń 6-8. Czyt. Poziomy śnienia, Woda, Ryby.

Ameryka Północna, USA – na poziomie 3 zielonym jest to najbardziej wysunięta na lewo przestrzeń, przyczółek, na którym bytują istoty świadome. Nie są to myślokształty takie jakie my tworzymy swoją wyobrażnią lecz byty samoświadome dla których ciałem podstawowej egzystencji są ciała wybrażeniowe. Doświadczają naszych stanów wyobrażniowo-emocjonalnych jako zanieczyszczeń ich świata i starają się monitorować nasze poczynania, podejmować kontrakcje przeciwko ludziom. Czyt. Czuwający, Zgromadzenie, Poziomy śnienia, Mapa.

Amfiteatr, aula – znak,że przekroczyliśmy Granicę 5/6 i znajdujemy się  powyżej ciała buddycznego 6. Mogą się tam odbywać sądy cząstkowe. Sędziami są personifikacja „naszych” poziomów Świadomości. Kiedy wszystkie poziomy Świadomości której jesteśmy częścią zostaną zrównoważone sędziowie znikają a powstawanie nowej karya ulega zatrzymaniu Czyt. Sąd.

Androgyny, androgyniczność – po przekroczeniu Szczeliny, na poziomie 10, najpierw widoczna jest albo Matka albo Ojciec. Są oni tak naprawdę tym samym, ale ze względu na zmiany w czasie widzimy ich różnice w potencji i zdolności tworzenia realnych bytów. Potem już tylko wiemy, że jest to matka albo ojciec, nie widzimy ich już jednak, a później ta naprzemienność przekształca się w androgyniczność. Po przekroczeniu bramy prowadzącej do Nieprzejawionej Świątyni możemy zobaczyć dwa niezrównoważone Androgyny. Na wprost Męską kobietę, a po lewej, za niepełną zasłoną (!) Kobiecego mężczyznę. Obydwa niepełne androgyny są spolaryzowane w stosunku do siebie pod kątem 90 stopni. Jeżeli dotrze się do tego miejsca bardzo prawdopodobna jest unia mistyczna z androgynem Męskokobiecym i wygląda ona już nie jak połknięcie podróżnika, ale orgazmiczne połączenie. Przy małym dystansie powstaje tak silne przyciąganie, że pomimo tego, że płeć Androgyna jest indyferentna trudno się oprzeć procesowi przyciągania. „Na szczęście” same zasady kreowania tej narracji wytrącają nas bardzo szybko z procesu i wyrzucają w urojeniowe Przejawienie. Matka z Ojcem na poziomie 10 są jeszcze oddzielną fazą Nieprzejawionego Androgyna, ale nigdy nie występują jednocześnie. W Nieprzejawieniu 8-12 ich androgyniczność początkowo jawi się jako albo Matka albo Ojciec, po czym, im wyżej, czyli na poziomie 11 i 12, tym są coraz bardziej jednym jednocześnie, aż do fazy Androgyna o uszminkowanej cyrkowo twarzy. Im bliżej punktu Źródłowego, im szybciej porusza się wir, tym bardziej androgyn jest zrównoważony. Na początku jest raz męską kobietą, to znów kobiecym mężczyzną, ale kiedy androgyn otwiera „usta” i pochłania nas, zanim dojdzie do unii mistycznej ze Źródłem, jako żywi ludzie zdamy sobie sprawę z tego, że jesteśmy oddzielnymi bytami i zostaniemy wypluci przez Źródło w iluzoryczne Przejawienie, które jest jedynie zwierciadlanym odbiciem Boga. W czasie medytacji osiągnięcie tego stanu nazywane jest nirvikalpa-samadhi, hinduiści określają go sziwa-darszaną, czyli „wizją boga Sziwy” (Czerwony <10). Charakterystyczną jego cechą jest poczucie jedności z bóstwem, zjednoczenie się ze światem poprzez unicestwienie odrębnej świadomości. To oznaka mówiąca o tym, że operacja dobiegła szczęśliwego końca. W snach o androgyniczności Nieprzejawienia i wewnętrznych relacjach pomiędzy ICH połowicznościami bardzo często pojawia się motyw walki, współzawodnictwa, zawodów, gry. Czyt. Rodzice, Komedianci.
Antypody – wywrócenie do góry nogami na granicy 8/9.

Arbuz – „dostać arbuza” to symbol odmowy, ale i sama kolorystyka wiele mówi. To rodzaj kuli informacyjnej zielonej z zewnątrz 3 i czerwonej w środku 5, jednym słowem informacja o zdarzeniach, ich przyczynach i skutkach opakowana w warstwę wyobrażeniowo-emocjonalną, czyli interpretację śniącego na temat tego, co w środku. Czyt. Owoce, Roty, Kolory.

Austria, Austriacy – oznacza „wschodnią marchię, wschodnią część imperium”. Mieszkańcy Austrii ze snu kopią dołki, aby pozbawić ludzi światła.

Azjaci – przedstawiciele rasy żółtej personifikują poziom energetyczny 2. Wietnamczycy reprezentują ich wariant minusowy. Mogą być także reprezentantami poziomu 8, bliskiego Szczelinie. Występują tam bowiem żółci Chińczycy i Japończycy. Czyt. Poziomy śnienia, Nazwy, Minusowość, Żółty.
Babcia – Avia (łac. babcia), kojarzy się z ptakiem. Skojarzenie nie jest błędne, bo Babcia do tyle co przestrzeń 8-12 i jej najstarsza z oddzielających się proto-przestrzeni. Czyt. Lilith.
Bałagan – Chaos-Nicość 8/2.
Bank – egregor zbiorczy jakiegoś obszaru, który śnimy.

Baranek– zwierzę , jasna chmurka. Skupienie mgły brahmanicznej która zajmuje obszar szeroko pojętej Duszy 6-8. To wyodrębniająca się, z niezróżnicowanego Pola, Świadomość która daje początek szerszej grupie Dusz 7. To Naddusza 7+. W tym kontekście Baranek Boży nabiera nowych znaczeń.

Beż – mieszanka wielu kolorów-czerwonego, czarnego, białego i żółtego.
Biel, Biali – białe ubranie czy samochód to ciało buddyczne. Kolor biało-złocisty także. Biały kolor kwiatów róży to urojeniowa Wyspa Świętych na poziomie 6. Biali ludzie. lub w białych szatach mówią o poznaniu i rozwoju duchowym. Czyt. Kolory.
Blizna – (na boku pod lewą lub prawą piersią) odwrócenie punktu percepcji. Może przez tę Szczelinę/ranę symbolicznie wyjęto biblijnemu Adamowi symboliczne żebro?
Błękit – poziom Nadduszy 7+ (Paramatman). Czyt. Kolory.
Błoto – urojeniowe wyobrażenia o Bogu. Umazanie gliną, błotem to ślady poniesionej klęski, upadku, napiętnowania poczuciem grzeszności, bycia kimś gorszym, winnym odstępstwa, godnym kary. Czyt. Grząskość, Urojeniowość.
Bolszewicy, rosyjscy chuligani – minusowi strażnicy karmy, po stronie piekielnej. Czyt. Karma, Czerwony, Putin, Minusowość, Strażnicy, Granice poziomów.
Bramy – in. portale, przejścia, istnieją na każdym poziomie, łącząc z innymi. Śnią się jako drzwi, progi, szlabany, przejazdy na drodze, mosty, przekraczanie rzeki, czasem okna. Mają swoich strażników. Najtrudniej wyjść przez czerwoną bramę kauzalną 5(czerwoną), bo tej strzeże troisty byt, spychający nas z powrotem do Małej Karmy. Czyt. Granice Poziomów, Mała Karma.

Brązowy – może dotyczyć minusowości z poziomu czerwieni 5, brudna czerwień. Czyt. Czerwony, Kolory, Minusowość.

Brud, nieczystości – oznacza znalezienie się po stronie urojeniowo minusowej, psychologicznie to pomniejszenie siebie przez poczucie bycia grzesznym, wyśmianym, wyklętym, złym. Czyt. Błoto, Grząskość. Urojeniowość, Minusowość.

Bruk, ściana z cegieł – „dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane”. Praca, jaką wykonuje pojedyncze „ja”, aby poprawić warunki i stan karmy zbiorowej. Czyt. Kamień.

Butelka – symbolizuje duszę. Ich wielość to zwielokrotniony odwrócony Wir 8-12. Otwarta butelka symbolizuje odwrócony przejawieniowo Kryształowy Wir 8-12.Butelki w snach zamieniające się w piasek to ukazanie roli Kryształowego Wiru w tworzeniu indywidualnych Dusz 7. Jako butelki częściowo puste śnią się duchowe roboty. Butelki trzymane w chłodziarce są Duszami zniewolonymi. Czyt. Misa, Skorupy, Zimno, Wir.

Buty – kiedy giną nam buty to znak, że przekraczamy granicę 5/6, można je traktować jako rodzaj pojazdu w rejonach Duszy. W I-Cing stopy odnoszą się do bliskiej decyzji o ruszeniu w drogę, zapowiadają chęć zmiany warunków w przyszłości. Buty są ubraniem dla stóp i mają odniesienie do tego, jak nas widzą inni. Ponieważ jest ich zawsze para, mają związek z wyborem jednej z dwóch dróg/rozwiązań czyli dualizmem wartości. Mogą w snach prekognicyjnych symbolizować parę, czyli związek partnerski śniącego. Stąd szukanie zgubionych butów to szukanie partnera, a buty nie do pary to wiązanie się z osobą nieprzystającą i przypadkową. Rodzaj butów, wyjściowe, domowe, papucie, ich kolor dopowiadają kolejne szczegóły. Czarne buty mogą oznaczać wdowieństwo lub rozwód. Chodzenie boso oddaje spontaniczne i naturalne związki/kierunki/wybory nawet wbrew obowiązującej obyczajowości – ES. Czyt. Części ciała, Nogi, Stopy, Granice poziomów, Pojazdy.

Byk – „strzeże” przejścia pomiędzy prawą i lewą stroną na wysokim poziomie. Jego odpowiednikiem może być np. goniący, ryczący pojazd wyścigowy. W mitach greckich z morza wyłania się byk z Europą na grzbiecie. To opowieść o narodzinach materii i przestrzeni dla formowania małej karmy 1-5. Byk wyłania się z falowości morza, dlatego jak możemy to przeczytać w opracowaniach poważnych badaczy symboli, ma bezpośredni związek z symbolem węża, czyli z falowaniem. Dla śniących to informacja, że z Pola Świadomości 6-8 (wielka woda) wyłania się konkretna tendencja, nurt działania, ciężka materia. Czyt. Zwierzęta, Strażnicy, Wąż, Minotaur.

Chinka/Chińczyk – kanał 2-6-8. Czyt. Żółty, Azjaci.

Chlor – pierwiastek, który zabija wszystko, co żywe, a to stan typowy dla Nieprzejawienia 8-12 i jest na dodatek zielony (gr. chloros – zielonkawożółty, to przestrzeń Al Khidra, Zielonego, przewodnika mistyków). Czyt. Zieleń, Kolory.

Choroba – głód Duszy, odcięcie (pasożytnicze lub egoistycznie ludzkie – cień) Jej od energii z poziomów 1-5 powoduje chorobę i może zostać przez lek homeopatyczny zaspokojony w sposób subtelny, dla nas wręcz niezauważalny. Czyt. Cień, Mała Karma.

Ciemno – to nie jest ziemska agentura. Światło w światach równoległych, którym przypisać można pojazdy UFO lub gadzie istoty, jest spolaryzowane w stosunku do naszego o 90 stopni. Ciemność wskazuje też na Nicość poziomu 8. Ciemne/przyciemnione przedmioty, pojazdy pochodzą z poziomu 8/1. Czyt. Czerń, Nicość.

Ciężary – dwie walizki w ręku to obciążające myślenie dialektyczne. Plecak – rodzaj cienia, obciążająca karma, którą nosimy ze sobą. Torba okrągłych ciastek to symboliczne małe jednorazowe karmy, te które reprezentują walizki to karmy solidne, o sporym ciężarze. Czyt. Cień, Karma.

Cmentarz – teren nieludzki, należący do obcych. Sny o zacienionych żywych nagrobkach na cmentarzu są minusowe, bo pod powierzchnią ziemi znajdują się postaci statków Zgromadzenia/Pajaków/Reptilian, czy jak ich tam zwykliśmy określać. To oni opętują ludzi czyniąc z nich proroków, królów, przywódców i mszczą się na tych, którzy im nie ulegli. Obszar pamięci przodków, dziedzictwa karmicznego rodu, dalekiej przeszłości, której pozostałości sprawiają śniącemu ból lub kłopot w życiu. Zwłaszcza, gdy na grobach wyrastają rośliny jadalne, sadzonki nowej karmy, mogą być problemy ze strony głodnych duchów i klątw rodowych. Czyt. Czuwający, Pająki.

Cyganie – poziom 8/1. Próbują spychać w imieniu Czarnego indywidualną świadomość w rejon minusowy. Są skrajnie niebezpieczni i źli. Starają się manipulować Przejawieniem na bardzo wysokim poziomie Świadomości. Na poziomie brahmanicznym 8, konkretnie urojeniowo minusowym 8/1 i zapewne niższych, w ogólności. Usiłują wyzwalać strach w innych, to zapewne ich strategia przy próbie niepożądanego bliższego kontaktu. Czyt. Czarny, Zło osobowe, Minusowość, Poziomy śnienia.

Cyrograf – nie jest to „fałstowski” handel duszą z Samaelem/Szatanem, ale od wieków stosowana praktyka, w której podróżnik Świadomości godzi się na konkretne profity w zamian za coś. Nie jest to Dusza, co najwyżej nasza zgoda na oderwanie się, czasowe lub trwałe, od Duszy. Handlowanie Duszą znacznie przerasta nasze możliwości. Bywa, że cyrograf dotyczy zgody na udzielenie swojej świadomości innym świadomościom, często z wzajemnością, tak jak w przypadku mojej prośby do Dewy, z poziomu ósmego, prośby o udostępnienie jego świadomości i przekazanie mi, jak wygląda Nieprzejawienie z jego „punktu widzenia”. Z doświadczenia wiem, że to nie samo podpisanie takiego dokumentu we śnie jest niebezpieczne. Dokument zawsze można anulować. Niebezpieczne jest rozbudowanie swojego ‘ja’, iluzji swojej mocy sprawczej, bycia oddzielnym od Duszy 7 tworem. Dopóki jesteśmy w stanie wzbudzić wobec niej naszą wdzięczność i rozumieć swoją podrzędność względem tego poziomu Świadomości żaden podpis nas do niczego nie zobowiązuje bez naszej woli kontynuacji takiej umowy. Czyt. Dusza, Iluzja oddzielności.

Czaszka – skojarzenia: czasza, czaszka, podczaszy (z głów — czaszek zabitych wrogów pijano chętnie, przejmując ich siły). Obraz świadomości ze strefy Nieprzejawienia 9-13. Absolut, czysty umysł. Jako kość może w tej formie manifestować się `Ibbur. Czyt. Części ciała, Głowa, `Ibbur.

Czerń, Czarni – kolor czarny poziomu 8/2, Nicości jest gorący. Czerń smolista, wypalona i zimna to poziom minusowy. Na poziomie 8 interpretacja energii/Świadomości zależy od tego, który ją interpretuje, a nie od jej natury. Ona nie ma natury. Czerń nie jest diabelska, jest okiem Nicości 8/2, która formatuje i rozpuszcza wszelkie formy na granicy Przejawienia i Nieprzejawienia, granicy 8/9. Przez niektórych może być odbierana opresyjnie i zmuszać ich do ucieczki (lub walki) przed wejściem w strefę Nieprzejawienia. Walka skazana jest z założenia na niepowodzenie, bo daje siłę cieniowi, z którym walczymy, a odbiera ją nam. Dla osób rozumiejących, że to nie czerń, tylko nadświatlność 8-12, otwiera się dalsza droga, bo strażnik (czyli nie kto inny tylko my sami, nasz cień) znika i otwiera nam drogę do Ducha/Boga 8-12. Czerń osobowa-Czarni to hipostazy Czarnego 8/1, Pana Wszelkich Urojeń, to rodzaj prowadzących tę grę na wszystkich poziomach Świadomości, tacy Magistris Ludi. Czarni ludzie, śniący się czasem jako południowcy, nieogoleni, ciemni bruneci w czarnych strojach, Murzyni, Hindusi, punkowcy w czarnych skórach to istoty, które lgną do niższych wibracji, chroniąc tym samym białych przed agresją bytów niskowibracyjnych. Nadają rytm, tworząc harmonię. Kontrolują większość instytucji religijnych na Ziemi. Jako mieszkańcy Księżyca instalują na Ziemi karmę, którą rozwijają narodzeni ludzie. Strażnik Nigredo śni się jako wysoki, 3-metrowy mężczyzna w czerni. Strumień zstępujący jest czarny, cięższy, prowadzący dusze w materię. Czyt. Biel, Cień, Czarne słońce, Czarny, Nicość.

Czerwony, Czerwoni – kolor czerwony i krew to ciało przyczynowe. Śnić się może jako Rosjanin, ktoś z Moskwy, prezydent Putin, czyli szef czerwieni (<10). Sama czerwień, ta zwykła określa poziom kauzalny 5, to karma, która nas formatuje, jak odlew z gipsu w myślokształtnej formie, bo to oczywiście karma ma nas, a nie my ją. Czerwień na zachodzie świadczy o obróceniu tyłem do granicy 5/6. Czerwień naturalnie jest na wschodzie. Może pojawić się w kontekście Chrystusa, którym był również Jezus. Przejawionymi elementami Czerwonego <10 są Czarny 8/1, wraz z Nicością 8/2 i Metatronem 8/1. Czerwoni to hybrydy. Dolni czerwoni (1 i 5), to zdarzenia w otaczającym nas świecie obserwowane bez wyższego zrozumienia Konieczności ich zachodzenia jawiącej się wyżej jako poziom przyczynowo skutkowy 5. Czyt. Poziomy śnienia, Putin, Rosjanie, Granice poziomów.

Części ciała, Człowiek Kosmiczny(Adam Kadmon) – we śnie ważny jest każdy szczegół, który nas okrywa, przedmioty trzymane w dłoni, jak i każdy element stroju czy anomalia ciała, którą obserwujemy u siebie lub napotkanych postaci. Głowa odpowiada Szczelinie 8-12. Usta ustom Iśwary-Kryształowemu Wirowi, ważne są zęby, ich brak lub anomalie (oznaczają nasze ciała subtelne, wspólne aspekty Duszy, albo bliskich związanych z nami karmicznie – ES). Szyja odpowiada granicy 8/9, talia granicy 5/6. Sam tułów jest o tyle istotny, że u napotykanych bytów o cechach „Ducha Świętego”, hipostazujących z wnętrza Szczeliny 8-12 obserwujemy elementy androgynii wyższych form, które je animują, na przykład w postaci jednej piersi kobiecej, a drugiej męskiej. Ręce wg mapy Człowieka Kosmicznego, dotyczą przestrzeni Duszy szeroko pojętej 6-8. Dłonie to wyższe rejony Przejawienia (7-7+). (W snach prekognicyjnych, ponieważ są dwie – odnoszą się do relacji partnerskiej – ES). Płuca to Nieprzejawienie 8-12. Przewód pokarmowy to kanał urojeniowy, w który wpadamy, kiedy podążając do centrum Kryształowego Wiru, Szczeliny 8-12, przez most cienki jak włos albo ostrze miecza, nie potrafiąc się pozbyć swojej urojeniowej skłonności do tworzenia wyobrażeń ześlizgujemy się na poziom urojeniowej Małej Karmy 1-5, po drodze balansując wyobraźnią, pomiędzy minusowym, a dodatnim urojeniem. Anus Mundi to nasz ludzki świat. Jeśli we śnie coś dzieje się w obszarze naszego ciała, to również powinniśmy je traktować jak formę Człowieka Kosmicznego tyle, że nie z przestrzeni Ducha 8-12, a Duszy 6-8, albo Małej Karmy 1-5, zależy jak i co widzimy przed sobą. Poniżej pasa i nogi to jest dualny świat Przejawienia i ciał 1-5. Odciętą nogę, głowę lub rękę trzeba interpretować jako odcięcie się od jakieś sprawy, którą dana część ciała symbolizuje (ręce – kontakty z ludźmi, bliskimi, wybory), nogi – kierunek drogi (ważne lewa czy prawa), głowa – utrata przytomności, czyli zyskanie świadomości wyższego rodzaju, nie mieszczącej się w głowie – ES. Brak jednej z parzystych części ciała to wydostanie się z Przejawienia, bo to ona ma cechy dualności. Stopy według mapy CK to nasz poziom materialny. Czyt. Dłoń, Nogi, Okulawienie, Zęby, Głowa, Serce.

Czołg – krążące po obwodzie pojazdu gąsienice to koliście ułożone węże (Ouroborosy-Ofanim), koła z wizji Ezechiela. Czyt. Anioły.

Czwórca i Trójca – osobę Boga określają cztery moce, które w jednym sensie są czterema Serafinami, ale tylko my je określamy strażnikami, tak naprawdę są Bogiem w stadium protoprzejawienia (8-12), a w niższym sensie te cztery elementy są czteroramiennym(krzyżem) Czerwonym <10. Natomiast naturą Boga jest troistość na wielu poziomach, od Trójcy z poziomu Androgyniczność(Matkoojciec)10/Czerwony <10 do znanej nam dialektycznej tezy-antytezy, pozwalającej na syntezę na wyższym poziomie świadomości. W Trójcy zwanej świętą elementem syntezy jest androgyniczność we wnętrzu Nieprzejawienia 8-12. Czyt. Anioły, Troistość, Dwoistość, Androgyny.

Defekacja – obrazuje zejście strumienia zstępującego z góry w dół, do Małej Karmy. Do tego, jeśli coś jest negatywne, to jest urojeniowo minusowe. Negacja Małej Karmy dla osób wstępujących w górę i zmierzających z powrotem ku Nieprzejawieniu. Informacja o kierunku, jaki należy obrać, ku górze, zostawiając za sobą sprawy niższych przestrzeni i żywione negatywne przekonania o sobie i świecie. Sikanie we śnie jest żółte (2) i do dołu (strumień zstępujący, czyli na tym poziomie to minusowość. Może obrazować również uwolnienie wezbranego napięcia seksualnego, traktowanego pejoratywnie – ES. Czyt. Brud, Minusowość, Strumienie świadomości.

Deszcz, krople deszczu – w hinduizmie mówi się, że dusze spadają na ziemię razem z deszczem. Czyt. Woda, Dusza.
Dewoci – typowy objaw kontaktu z przedstawicielami Zgromadzenia, to ich warstwy urojeniowo-minusowe, wynikające z chęci udawania przed nami Androgynów z Nieprzejawienia 8-12. Czyt. Androgyny, Czuwający, Minusowość, Niemcy, Pająki.
Dinozaury – te największe i najstraszniejsze symbolizują odczłowieczoną dziką naturę, a także strukturę społeczną, w której pojedynczy człowiek traci wszelkie ludzkie cechy, np. faszyzm, rasizm czy komunizm. To też obraz ponurych magicznych mocy, którym składa się krwawe ofiary, wpływających na rzeczywistość. Tyranozaur może obrazować biblijnego „starodawnego smoka” zrzuconego z nieba na ziemię, pana iluzji materialnej. Mniejsze, łagodne mogą kojarzyć się z dobrymi smokami, mocami magicznymi i odnoszą się do gadziej pamięci w ludzkim mózgu, pierwotnych odruchów, instynktów i doświadczeń. Ogromne gadziopodobne potwory i inne bywają uosobieniami naszego lęku przed czymś, np. upływem albo końcem świata. Swoją drogą i to znaczenie trzeba przyłożyć do postaci tyranozaura. Jeśli to Bestia apokaliptyczna, to związany jest z końcem czasów. Poza tym może symbolizować, zdziczenie i okrucieństwo systemu, dziki kapitalizm, korporacje niszczące Ziemię, krwawą wojnę, tyranię, wielki ucisk, wyniszczający kataklizm, totalitaryzm itp.
Symbolika ta pasuje do oddziaływania tyranizujących(Tyranozaurus) ludzkość bytów z poziomu – 8 które, śnią się nam jako Pająki lub Niemcy(Niemowy). To one są dawcami opresyjnych ideologi i religii. Autorami przytłaczających objawień dyktowań nowych opresyjnych dla ludzi przekazów/channelingów- JB.Czyt. Smok, Wąż.
Dłoń – najczęściej pojawia się przed nami jako błękitna, prawa, choć jest to tak naprawdę „nasza” z poziomu Nadduszy 7+ lewa ręka. Poziom Nadduszy 7+ ma odcień błękitu, często jego obecność przejawia się w snach przyjmując formę błękitnej dłoni dotykającej czule śniącego. Bywają dłonie o zielonkawej skórce pokrytej wężową łuską.Te są zapowiedzią wejścia w obszar Zielonego- AL Khidra. Bytu łączącego poziomy 7+ i 8/3. To Przewodnik/Przestrzeń prowadzący/wzywająca samodzielnych mistyków. Dłoń/Ręka Opatrzności. Czyt. Części ciała.
Dom – jeden z symboli ciała mentalnego (4). Ważne jest jakie pomieszczenie się śni, sypialnia, jadalnia, kuchnia, łazienka, korytarz czy sień. Piwnica – podświadomość, przeszłość, pamięć przodków, rodziców, dziadków – ES. Minusowość, światy urojeniowe, piekielne, strumień zstępujący. Suterena – podświadomość poziomu mentalnego 4. Mieszkanie – ciało mentalne, świadomość ego, związana ze stanem jawy i ciałem fizycznym, teraźniejszość – ES. Poddasze zamieszkane, wyższe piętro, sufit – wyższa świadomość, przyszłość, plany, aspiracje, ideały społecznego rodzaju – ES. Sufit jest granicą 8/9 odwracającą wszystko o 180 stopni. Łazienka – dotyczy zdrowia fizycznego, spraw seksualnych, oczyszczenia – ES.Spełnia również rolę symbolizowania kanałów; zstępującego (odpływ) i wstępującego (wypływ), woda jest medium symbolizującym falowośc tej przestrzeni. To przestrzeń Duszy szeroko pojętej 6-8. Woda jest ośrodkiem falowania podobnie jak wąż i ryby ją symbolizujące- JB. Ośrodek, dom krewnych – Dom Dusz, poziom buddyczny. Dom Dusz z poziomu 6 śni się jako dom krewnych, zabudowa podmiejska, małomiasteczkowa, obóz wypoczynkowy na łonie przyrody, szkoła, szpital, lecznica, sypialnia. Istnieją też Domy Złudzeń Religijnych i aspiracji duchowych (egregory). Miejsce pracy – ciało buddyczne 6. Pomieszczenia w amfiladzie to symbol ciągu poziomów Świadomości, trzy w amfiladzie to poziomy duszy widziane z Nieprzejawienia, cztery to poziom <10 (czyli rozłożony w szereg krzyż). Blok – Świadomość zbiorowa scalająca wielość elementów/aspektów. Dom drewniany wskazuje na minusowość podobnie jak drewniany strych jest urojoną minusowością Nieprzejawienia 8-12 . Czyt. Dom Dusz, Amfiteatr, Strumienie Świadomości.

Drabina, schody – to poziomy Świadomości, podobnie jak wielopiętrowe budynki. W drabinie między szczeblem 8 a 12 jest dziura, odpowiadająca strefie Nieprzejawienia. Czyt. Podnoszenie się, Poziomy śnienia.

Drapieżcy – paliwo naszego cierpienia jest komuś niezbędne jako energia życiowa. Są o egregory, nasze i obce jak i głodne dusze (-2), również Zieloni z poziomu 3 którzy są niższymi formami Zielonego Al- Khidra z poziomu 7+/8/3. Wszystkie te byty czerpią energię emocjonalną z naszej świadomości małej karmy. Al -Khidr oczywiście czerpie najbardziej subtelną energię wyobrażeniowo -emocjonalną, pozwalając nam uwolnić się od tych subtelnych już, niemal niezauważalnych dla nas wyobrażeń i emocji z poziomu brahmanicznego. Neutralizuje zatem wpływ Czarnego 8/2 na naszą świadomość.Zieloni z poziomu 3 czerpią z nas grubą energię wyobrażeniowo -emocjonalną(lusz/nadmiar).Stając się konkurentami dla Duszy 7 która odżywia się, utrzymuje zakotwiczenie nami w małej karmie 1-5, posługując się tym samym paliwem. Zieloni są zatem rodzajem pasożytów na kanale centralnym Świadomości łączącym poziomy 1 i <10. Czyt. Kot, Lew, Smok, Dinozaury.

Drewno – wskazuje na poziom urojeniowy -3 Małej Karmy. To materiał, który wywodzi się z zieleni i jako taki ma cechy szajsmateriału, czyli karmy. Gałęzie, konary itp. mogą zostać przeznaczone na opał, wtedy energetyka drewna/minusowa zostanie podniesiona na poziom Nicości 8/2. Co do drewnianych konstrukcji, to warto przypomnieć sobie rozmowę demonicznego Swidrygajłowa z Raskolonikowem, toczoną w obskurnym drewnianym hotelu. Czyt. Zieleń, Poziomy śnienia, Drzewo.

Droga – symbolizuje czas/granicę. Przekraczanie jezdni dwukierunkowej – podróż/wejście na orbitę stacjonarną konkretnego poziomu świadomości. Taki status zapowiada każde odchyleni od głównego kierunku o 90 stopni. Droga pod górę – dążenie w wyższe rejony, ambicja. Tranzytowa dwupasmowa symbolizuje dwukierunkowo płynący czas, jak i kanał zstępujący i wstępujący. Droga z pracy do domu – odcinek Kanału Centralnego prowadzący z ciała buddycznego 6 do ciała mentalnego 4. Brak drogi, błądzenie, zapomnienie adresu czy numeru telefonu to odstrojenie, lub niedostrojenie względem poziomu, na którym toczy się sen. Nieprzystawanie. Ściana na drodze – zasłona granicy 8/9. Czyt. Dostrojenie, Podróż, Pojazdy, Strumienie świadomości.

Druty kolczaste nad ogrodzeniem – łukowate zwieńczenie pomieszczenia to granica 8/9. Czyt. Krata, Granice poziomów.

Drzewo – to biblioteka/wszechświat zawierająca owoce, czyli roty, tj. skompresowane informacje. Wspólna świadomość zawierająca pamięć rodu, przeszłości i przyszłości, czyli drzewo genealogiczne. Korzenie to przodkowie, konary to jego żyjący przedstawiciele. Jeśli ucięte, ogołocone z liści – zmarli przodkowie, których osiągnięcia można przeznaczyć do ochrony rodziny (opał).
Drzewo Kosmiczne tak naprawdę jest zakorzenione koroną w niebie a korzenie są jego koroną. Ta zagadka wyjaśnia się podczas pokonywania Granicy 8/9 odwracającej obrazy śnienia do góry nogami. Czyt. Roty, Owoce, Drewno, Kronika Akaszy.

Drzwi, szklane – to kryształowy mur/wir, Granica 8/9 przekraczalna poprzez Bramę Nicości 8/2 prowadzącą do Szczeliny 8-12. Obrotowe prowadzą do wnętrza Wiru, czyli Świątyni. Wąskie – odpowiednik Szczeliny. Niemożność przeciśnięcia się przez drzwi to jak w przypowieści o uchu igielnym. Oczywiście i tu i tam nie chodzi o pieniądze, a o nadmiar nazego 'ja’. W snach o egregorialnym Jezusie czyli mistycznym ciele Kościoła Katolickiego pojawiają się pancerne drzwi którymi, jeżeli zna się klucz je otwierający, można wydostać się na poziom brahmaniczny 8 opuszczając „słodką niewolę” egregora katolickiego i wyruszyć w stronę Świadomości Źródłowej. Czyt. Bramy, Granice Poziomów, Klucze, Wir.

Dudnienie, brzęczenie – świadczy o towarzystwie wysokich energii. Często poprzedza wejście w świadomy sen, słyszane we śnie zwiastuje pojawienie się Kryształowego Wiru 8/12. Głos płynący z wiru to Głos Ducha Świętego, przypominający często krzyk drapieżnego ptaka. Częstotliwość dźwięku zależy od stanu świadomości śniącego. Przyjmuje różny zakres dźwięku, poczynając od dźwięku dudniących dzwonów, poprzez głos trąb aż po krzyk ptaka. Czyt. Sen świadomy, Głos śnienia, Zgrzytliwość głosu.

Dym – czarny i duszący wskazuje na stłumiony ogień, minusowy obraz mgły brahmanicznego poziomu 8, odkształcenie spowodowane przez Czarnego 8/1, pana urojeń które kształtują strumienia Świadomości w urojone indywidualne 'ja’ i granicy 8/9, postrzeganej fałszywie jako piekło.

Dysk, pojazd dyskoidalny – Bruce Moen: „W mojej wypowiedzi będę używać Dysk lub Wyższe Ja wymiennie dla uniknięcia ciągłego powtarzania słowa Dysk. W moich badaniach widziałem moje Wyższe Ja. Dla mnie, wygląda jak duży dysk z wieloma małymi krążącymi w skupiskach światłami. W moim przekonaniu każde z tych świateł jest jedną z osobowości Wyższego Ja, które realizują się w poszczególnych wcieleniach. Każde niesie wiedzę i mądrość zdobyte poprzez niezliczone wcielenia. Ci inni “ja”, jeżeli tak chcesz, utrzymują swoją indywidualną osobowość jako poszczególne części mojego Wyższego Ja. Nie tracą swojej tożsamości, kiedy stają się członkami mojego Dysku, raczej dodają do niego wszystko, co w nich jest. Każda jednostka staje się integralną częścią mojego Wyższego Ja.”
Dla mnie (JB) to obraz wielkiej karmy zawierającej Naddusze, Dusze i ich aspekty jak i małe karmy widziane z poziomu pozwalającego obserwatorowi na dostateczny obiektywizm.

Dziadek – Pierwszy Oddzielający się od Źródła(Logos/Szatan). Pierwszy kłóci się nie tylko ze swoją żeńską przestrzenią protoprzejawiania się (Babcią-Lilith), ale i z Bogiem Źródłowym. Oczywiście skłócenie jest ludzką interpretacją pozaetycznego procesu oddzielania się Obrazu Boga od Boga Źródłowego. Nie jest tak jak utrzymują psychoanalitycy, że nakładamy na Boga obraz naszego ludzkiego ojca. Jest odwrotnie. Ojca widzimy tak, jaki stosunek mamy do Boga a to zależy od tego czy oddalamy się kanałem zstępującym(negacji jedności z Bogiem Źródłowym) czy przybliżamy kanałem wstępującym( pragnienia osiągnięcia jedni ze Źródłem Świadomości). To zwykły proces przejawieniowy, któremu przypisujemy nasze ludzkie kategorie etyczne i moralne.(JB)
Dawny cykl powstawania świata i ewolucji istot, jeszcze gadzich. Bóg Niemców-Niemowów-Pająków, nazywany w snach Starym Bogiem – ES.

Dzieci – to wzrastająca samoświadomość poszczególnych pięter Świadomości. We śnie wskazują na poziomy, które są stare, ale nieopanowane przez nas, lub zepchnięte w minusowość urojeniową. Można je będzie eksplorować po podniesieniu i rozkawałkowaniu cienia, czyli karmy. Otworzony do naszej eksploracji kolejny wyższy (starszy) poziom Świadomości śni się nam jako nasze dziecko, w snach dziecko jest tak naprawdę starsze od nas. To osobowa forma badanego poziomu. Może symbolizować młode pokolenie, przyszłość, początek nowego okresu życia – ES. To symbol potencjału wzrostowego z wyższego poziomu. Niekiedy grupa dzieci poprzez swoją mikropsję, czyli mniejszy wzrost, niż śniącego sygnalizują, że są bytami urojeniowo minusowymi.

Egzamin, klasówka – jeśli śniący przystępuje do egzaminu to już go zdał. Kiedy ktoś rozpoczyna we śnie studia, to tym samym je kończy. Sen o zapomnieniu przygotowania się do egzaminu, czy spóźnieniu się na ważną lekcję, należy do rodzaju snów o zaniechaniu własnego rozwoju. Czyt. Szkoła.

Ekran telewizora, komputera, kinowy – to zwierciadło, połączone z transmisją danych z wybranych przez nas samych poziomów, widząc np. oblicze boskie albo innego stwora w telewizorze widzimy tak naprawdę siebie. Obraz Boga, albo raczej jego aktywnej w przejawieniu formy, to takie Coś, co chrześcijanie nazywają Duchem Świętym. Przekazuje obraz samego Szefa. Wiele razy wzywałem D.Ś. i wtedy na ekranie śnionego komputera pojawiało się odbicie mojej własnej twarzy, z którą mogłem wchodzić w odpowiednią relację.

Figury geometryczne – mogą pojawić się na poziomie Duszy 7, ponieważ Atman(7) jest tak naprawdę Brahmanem(8). W snach z poziomu brahmanicznego 8, a jeszcze konkretniej Nicości 8/2, zamiast postaci antropomorficznych, zoomorficznych czy symboli przedmiotowych znanych nam z życia codziennego pojawiają się figury geometryczne. Romby, kwadraty, koła, trójkąty, wielościany, choć pochodzą z poziomu brahmanicznego, Nicości 8/2 i śnią się na tym i wyższym poziomie. Towarzyszy temu świadomość relacji między figurami i ich znaczenia. Okręgi to byty(karmiczne). Kwadrat to pobliże granicy 8/9, która jest jego przekątną. Symbolizuje ogólnie pole przestrzeni. Sześcioramienna gwiazda nie jest niczym innym jak dwoma buforującymi się trójkątami, jednym skierowanym wierzchołkiem ku dołowi, drugim ku górze, właśnie w akcie równowagi. Symboliczne Oko (jedno) w trójkącie nie znalazło się bez przyczyny. Dwa trójkąty skierowane w dwie przeciwne strony (jeden w stosunku do drugiego do góry nogami), w akcie tworzenia kwadratu, połączone podstawą (Granicą 8/9), dają zwierciadlaną jakość Przejawienia 1-8, a kwadrat obracając się wokół punktu przecięcia jego przekątnych tworzy koło samsary (małej i wielkiej karmy) – to opowieść o przestrzeniach oddzielonych dwiema granicami 8/9 i 5/6, i nie przez przypadek istotne są w niej kąt 90 stopni i dający go w zwierciadlanym odbiciu kąt dwa razy po 45 stopni. Czarny sześcian (8/1) to matryca matryc. Kiedy znajdziecie się w przestrzeni formatywnej i niszczącej formy Nicości 8/2 właśnie te relacje (głębokiego zrozumienia) stanowić będą tło, z którego wyłonią się wspomniane figury geometryczne. Figury, które mają zburzone proporcje są już poddane dalszej urojeniowej deformacji Przejawienia z poziomu 8/1. Czyt. Krzyż, Poziomy śnienia, Jaźń, Mandala.

Filar – np. o przekroju kwadratu to forma z pogranicza Nieprzejawienia i Przejawienia. Sam filar to odpowiednik Góry Meru, czy Igdrasila, drzewa życia. Osi świata. To również skamieniały symbol Wiru 8-12. Czyt. Drzewo, Wir.

Filtry – mają służyć do lepszej separacji zanieczyszczeń postrzegania. Oczyszczenie. Czyt. Wątroba, Nerki.

Fiolet – świetlisty nawet do przezierności (ultrafiolet) wskazuje na poziom Duszy indywidualnej 7 (Atman). Nie ma fioletowych istot. Ten kolor obiektywnie nie istnieje, jest tylko ludzkim sposobem widzenia jakiejś barwy z wyższego poziomu. Czyt. Atman, Kolory.

Francja, Francuzi, jęz. francuski – we śnie to nacja i terytorium krętaczy (u Polaka skojarzenie z frantem, francą, chorobą francuską). Francja to strefa urojeniowa, ale dużo płytsza, niż Ameryka, istot przewrotnych i dumnych. Używanie francuskiego we śnie ma przeważnie związek z jakimś oszustwem, fałszerstwem (uwodzeniem i zwodzeniem), dwuznacznością, co potwierdzałoby fakt, że francuski to język (ziemskiej) miłości. Francuzi mogą być reprezentantami poziomów minusowych, podobnie Paryż może śnić się jako piekło. Przewrotność sennych „Francuzów” ma swoje nieznane oblicze, wyrafinowanie, perwersję, rodzaj sublimacji kulturowej. Starofrancuski dotyczy zapomnianych/ukrytych metod dochodzenia do prawdy, oczyszczania percepcji i świadomości z urojeń. Ma związek z szyfrowaniem prawdy – ES.

Glina – zaczyn nowej formy świadomości, potencjał twórczy, inkarnacyjny.

Głowa – może się przyśnić sama głowa, gadająca głowa. Odpowiada oczywiście Nieprzejawieniu 8-12, (tak jak w Człowieku Kosmicznym). Symbolizuje umysł, abstrakcję, ideę, futuryzm, inteligencję jako taką. Być może dążącą do urzeczywistnienia w dalszej przyszłości. Obawa o utratę głowy lub uraz w tej strefie to lęk przed utratą rozumu, rozsądku, a tak naprawdę przed Nieprzejawieniem postrzeganym jako zniknięcie Świadomości czy szaleństwo – ES. Czyt. Części ciała, Człowiek Kosmiczny, Usta, Oczy.

Głupota( Głupi Ojciec), głupiec, prostaczek, nieświadomy – symptom nieprzejawioności poziomów 8-12. Ojciec z 8-12 pojawia się jako głupek, niespełna rozumu, niedorozwinięty, naćpany, sklerotyk, szalony. Na tych poziomach świadomości sen w ten sposób podkreśla że nie ma tam procesów myślowych/dialektycznych do jakich my przywykliśmy. Czyt. Przejawienie i Nieprzejawienie, Poziomy śnienia, Ojciec, Rodzice.

Gorąco, ogień – największy upał panuje na granicy Przejawienia i Nieprzejawienia, czyli 8/9. Po przejściu tej granicy we śnie można obudzić się mocno spoconym. Może śnić się jako pustynia albo tropiki. Przekłada się na pasję, namiętność, ekstremalną determinację osiągnięcia wyzwolenia, które może przyśnić się jako samospalenie. Stłumiony ogień, to problemy z negatywnym ocenianiem siebie i przekonaniami, które blokują naturalną ekspresję energii życiowej. Zwiastun kryzysu, także chorobowego rodzaju, który grozi śmiercią, jeśli nie zmienić nastawienia. Czyt. Dym, Granice poziomów, Poziomy śnienia, Zimno, Piekło.

Górnik – właściwie „dolnik”, byt wysoki nurkujący w niższe światy, aby wykonać jakieś zadanie.

Granatowy – barwa związana z minusowością i Złem osobowym. Czyt. Kolory, Minusowość, Poziomy minusowe, Zło osobowe.

Grenlandia – Wyspa Świętych z poziomu 6 w jej wersji minusowej. Czyt. Wyspa świętych, Dom Dusz, Zieleń, Minusowość.

Grząskość podłoża – zwolnienie wydarzeń, konieczne powstrzymanie działań. Potrzeba zastanowienia się nad celem drogi. Oczekiwanie na szansę i dogodny czas ruszenia do przodu. To również zwiastun minusowo urojeniowych wpływów z poziomu Duszy szerokopojętej 6-8 czyli obciążeń płynących dla małej karmy z wielkiej karmy. Co może zapowiadać nasze działanie wbrew zamiarom tej przestrzeni. Może być błędną interpretacją przeciekania Duszy wynikającą z poruszania się w życiu poza Koniecznością. Czyt. Błoto, Bruk, Brud, Konieczość.

Grzyby – to rośliny podziemne, czyli symbol śmierci. Rosną w lesie, czyli są tworami wyobrażeniowymi, czy raczej ich kuszącymi wykwitami. Wskazują na urojeniowość. Halucynogen, wciągający w rejony minusowe i piekielne, gdy jest trujący. Znak, że jesteśmy/ możemy stać się ofiarami jakiejś rozpowszechnionej iluzji, co do Boga. Grzyb jadalny o wysokiej nóżce miewa konotacje seksualne, „grzechu warte”. Żółte kurki rosnące w dużych gromadach mają związek z poziomem 2 i sferą głodnych duchów, pasożytujących na podświadomości śniącego – ES. Czyt. Las, Zieleń, Głodne duchy.

Hiszpania – najstarszy kolonizator świata.

Igła, szpilka – umysł, narzędzie do przeszywania, ale i do łączenia płaszczyzn. Wgląd w inny poziom, czasem bolesny. Konieczność zaakceptowania czegoś, z czym się dotąd nie zgadzaliśmy. Czyt. Maszyna do szycia.
Instalacja emitująca Przejawienie – śni się jako rodzaj rusztowania z obsługą, regał z półkami. Składa się na granicach 5/6 i 8/9 jak falista blacha, bo to falowanie bierze swój początek w Zasłonie Bytu, czyli Płaszczu Metatrona 8/9. Czyt. Płaszcz, Paroket, Poziomy śnienia, Przejawienie i Nieprzejawienie.

Jadalnia – to nic innego, jak przestrzeń małej karmy 1-5. Czyt. Dom, Mała Karma.

Jajo – stary gnostycki symbol. Materii/skorupa, Duszy/białko i Ducha/ żółtko. Zapowiedź narodzin nowego wszechświata, bytu/bytów.
Jaskółka – symbol podwójnej śmierci, ludzkiego ciała i jego przewodnika (Animy/Animusa). Śmierć umysłu i przewodniczki-reprezentacji duszy 7 na obszarze Małej Karmy 1-5, czyli tej części duszy, która towarzyszy nam jako dopełnienie świadomości jawy (czegoś takiego jak Anioł stróż). Kiedy ujrzymy we śnie jaskółkę, będzie to zapewne zwiastun nadchodzącej śmierci tych obydwu elementów Małej Karmy i zapowiedź wyzwolenia się z niej oraz powrotu do Domu Dusz 6. W I-Cing jaskółka jest zwiastunem silnego zaniepokojenia, co do nadchodzącej przyszłości, która może okazać się „dobra”, albo „zła” – ES.
Jastrząb, sokół, orzeł – wg tradycji arabskiej jastrząb to aspiracja ograniczona do wyższych spraw duchowych i symbol tych, którzy odpowiadają na wołanie Boga. Tego typu wielkie drapieżne ptaki, charakteryzujące się doskonałym wzrokiem (Oko) i wysokim krążącym lotem odpowiadają w różnych kulturach różnym bogom, niosąc od nich znaki i przesłania – ES.
Japonia – kraj wschodzącego słońca ma konotację słoneczną, jak i rasa żółta. Flaga jest barwy czerwonej – kauzalnej (5) i Czerwonego <10. Białe tło to poziom buddyczny (6). symbolicznie to ideologia samozbawienia, które trzeba wypracować, medytując samodzielnie. Czyt. Żółty, Azjaci, Słońce, Nazwy, Kolory, Poziomy śnienia.
Jednoślad, rower, motocykl, motorower – dwa koła to karma mała i wielka. Droga niedualna, wyzbyta przeciwnych znaczeń po przyłączeniu cienia. Oznaka zrównoważenia półkul mózgowych. Jazda rowerem nie ma nic wspólnego z osamotnieniem, a z porzuceniem myślenia dialektycznego. To stan świadomości bliski poziomowi brahmanicznemu 8. To wyraz zrozumienia Konieczności w swoim życiu i uwolnienie od ciągłego obwiniania się i ponoszenia odpowiedzialności za rzekomo wolne wybory. „Ten świat stale musi cierpieć pod władzą par przeciwieństw. A zatem istotne zadanie etyczne polega na tym, by nie ulegać wpływowi przeciwieństw (nirdvanda = wolny, niedotknięty przeciwieństwami), lecz by wznieść się ponad nie, ponieważ uwolnienie od przeciwieństw wiedzie do zbawienia.” [Internet] Bicykl z wielkim kołem – ogromne Ezechielowe koła Cherubów. Znak, że zbliżamy się do granicy 8/9. Czyt. Anioły,, Granice poziomów, Konieczność, Pojazdy, Poziomy śnienia.
Jeść we śnie, pożeranie – przyswajanie, trawienie czegoś, „rozkminianie”. Zależnie od poziomu snu – sycenie ego, duszy, lub Świadomości jako takiej. Czym – opowiada treść zjadana. Z jakim skutkiem – smak potem odczuwany. Jeśli we śnie można jeść z obfitej zastawy znaczy: Spocznij! Znaczenie zależy, na którym z poziomów Świadomości przyjmujemy pokarm. Miałem przygody z próbą instalacji we mnie różnych sond astralnych, fałszywych przewodników, których moja Dusza 7 poradziła mi zjeść! Zatem ich zjedzenie jest przejęciem kontroli ich energii, świadomości. Ich oddzielanie się od nas jest jej kradzieżą dokonaną na nas. W snach prekognicyjnych to objaw silnej potrzeby nasycenia zmysłów i odnosi się na ogół do potrzeb seksualnych. Wtedy o ich rodzaju i efekcie mówi kształt, smak i konsystencja potrawy. Zostać pożartym, rozszarpanym – dostąpić przemiany duchowej w procesie rozkawałkowania. Czyt. Rozkawałkowanie.
Jezioro – może być niecką w Szczelinie 8-12. Świat iluzji Przejawienia i urojenia oddzielności. Tonąć – tracić Świadomość, pamięć o Źródle, wejść w Przejawienie i tym samym urojenie oddzielności. Pływać – oczekiwać spełnienia potrzeb. Czyt. Woda, Rzeka.

Kamień, minerał – posiada również świadomość, ale na bardzo pierwotnym niskim poziomie. Ogranicza się ona do czegoś, co można by nazwać „drżeniem metafizycznym”, zdumieniem, przestrachem czegoś, co oddzieliło się od Źródła i spostrzega swoją odrębność na pierwszy najprostszy sposób. Minerały i ich obróbka oznaczają przemiany zgodnie z analogiami alchemicznymi w obrębie psyche.

Kadzidełko – wskazuje na światy i ciała subtelne z poziomów 6-8. Kadzenie – przywoływanie owych subtelnych istot i energii, kult. Czyt. Mglistość, Dym.

Kapusta – w kapuście znajduje się dzieci z pustymi głowami, zatem jest symbolem życia i śmierci, i to na dodatek wielowarstwowego, z głąbem pośrodku. Liście kapuściane to ciała subtelne Świadomości, a jeśli to kapusta czerwona – chodzi o istotę ze strefy małej karmy 1-5. Śnić kapustę dla młodych kobiet i mężatek – znaczy koniec niepokoju, ciąży nie będzie.

Karły – sugerują poziom urojeń minusowych. Człowiek owładnięty urojeniem, obdarzony wielką boską głową i urojonym, bo rachitycznym ciałem (również umysłem), co symbolizuje mimo wielkości samej czaszki maleńka zdeformowana twarz. Można w nich się doszukiwać negatywnego obrazu archetypu Dziecka. Czyt. Archetypy.

Kasa – koniec tematu, koniec jakiegoś cyklu snów, podsumowanie.

Kąt 90 % – załamanie światła pod kątem 90 stopni to ugięcie promienia biegnącego od Źródła Świadomości tak, aby utworzył kolejny stacjonarny poziom dla urojonych świadomości indywidualnych.
Kieszenie – sfera prywatności, intymności, tego, co zachowujemy dla siebie i najbliższych. Jeśli zbyt ciasne – skąpstwo (gdy trzymamy tam portfel lub pieniądze), wstydliwość, brak otwartości, małe poczucie własnej wartości. Szerokie i głębokie kieszenie – szczodrość i duże wymagania od innych.
Kiszonki, przetwory na zimę – kiszone ogórki w słoikach to wcielenie istoty podtrzymującej wiarę i wyobraźnię w zimnych minusowych czasach.

Klatki, kraty, moskitiery w oknach czy drzwiach – to osnowa, matryca, matrix. Świat kontrolowany, obwarowany nakazami i zakazami, jednym słowem prawem, które dla tych będących na zewnątrz nie ma ważności obowiązującej. Czyt. Drzwi.

Klucze, zamki szyfrowe – otwierają przejścia do wyższych poziomów. Kto ma klucz w ręku ma też kontrolę nad przejściem. Brak klucza – brak kontroli nad tym, kto i co wchodzi i wychodzi, panoszy się lub wywiera wpływ. Zgubiony klucz – zapomnienie jakiegoś ważnego szczegółu, którego brak blokuje rozwiązanie problemu i rozwój. Czyt. Egregory, Drzwi.

Kolce – to Kryształowe Wiry Przejawień 15 i kwestia skali, czyli punktu odniesienia.

Koleiny, tory – bezwolność, uleganie przemożnym karmicznym siłom. Podobnie determinujące tendencje przedstawiają korytarza. Wtedy nie my jesteśmy wiezieni przez nie a sami je przemierzamy Czyt. Pociąg.

Kolory – przestrzeń pomiędzy granicami 5/6 i 8/9 jest symbolizowana w snach poprzez kolor błękitny, chociaż występuje również, w niższych partiach kolor biały, cytrynowo żółty, pomarańczowy (6) i przezierny fiolet (7). Długość fal charakterystycznych dla poszczególnych kolorów to nic innego jak czas postrzegany przez nasz zmysł wzroku jako kolor. Analiza i porównanie barw na flagach różnych państw z kolorami poszczególnych poziomów ukazuje wiele zaskakujących rzeczy. Podobnie jest z kolorem skóry. Ludzie rasy białej i jasnożółci to okolice poziomu buddycznego 6 spoza granicy 5/6. Barwa zielona ma powiązanie z samym islamem, jest jego liturgicznym kolorem, szczególnie odłamu szyickiego. Dwunasty, „ukryty Imam”, zwany „Panem Godziny”, przebywa na Zielonej Wyspie leżącej pośrodku Morza Białości. Na poziomie 7 i 7+ kolory mieszają się w zależności od stopnia urojeniowości, to cała gama od różu poprzez ultrabłękit/ultrafiolet do purpury (purpura nie jest zwyczajną czerwienią a czerwieńszym odcieniem fioletu). Kolory układają się w pewien rodzaj kanałów kolorystycznych od ciemnych minusowo do świetlistych/gorących. Ta zielony rozpoczyna się na poziomie 3 a kończy jako mieszanka błękitu 7+ i złotego 8/3, Żółty rozpoczyna się od poziomu 2 i prowadzi poprzez 6 do poziomu 8/3 Świadomości, niebieski od poziomu 4 do poziomu 7+ a czerwony jako kolor filarowy, pewnego rodzaju kanał centralny prowadzi od poziomu 1 poprzez 5 aż do <10, już w Nieprzejawieniu 8-12. Biały to kolor powstały z mieszaniny pozostałych i spotykamy go w przestrzeni 6-8 jako mgłę brahmaniczną , urojeniowo przejawiony Kryształowy Wir z wnętrza Nieprzejawienia 8-12. Mgła śni się również w formie piasku.Czyt. Biel, Brązowy, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Błękit, Fiolet, Czarny, Granatowy, Zieleń Ołów, Złoty, Srebrny, Wyspa Świętych, Grenlandia.

Koło, okrąg – koło karmy (diabelskiego/Czarnego 8/1). W snach są nim koła samochodu, roweru, karuzele itp. Czyt. Figury geometryczne, Krzyż, Czarny.

Komedianci, trupa aktorów, cyrkowcy, pajace – to androgyny z „wnętrza” Nieprzejawienia 8-12. Często mają marionetkowe, wynaturzone cyrkowym makijażem twarze. Czyt. Androgyny, Maska.

Komin – kanał kontaktujący z wyższym poziomem, przejście między wymiarami. Mogą wchodzić przez niego lub wychodzić duchy zmarłych ludzi, rozlegać się głosy. Czyli wpadać informacje od wyższych bytów (channeling znaczy kanałowanie). Czyt. Rura, Znaki Rurowe.

Kontrole w snach – kontrolerem jest tak naprawdę anioł Samael mały kontroler/Lucyfer-syn Jutrzenki jest kontrolerem większym obszaru 6-8 i na niego straszenie nie działa, najwyższym kontrolerem jest Pan WIelkiej Karmy Czerwony <10/. Zawsze na niego dobrze działa postraszenie go nadrzędną instancją, która ma wyższe kompetencje od niego. Czyt. Anioły, Strażnicy, Lucyfer, Pobierający opłatę.

Koń – jest archaicznym symbolem pojazdu Świadomości. W tradycji arabskiej symbolizuje codzienne modlitwy prowadzące do Źródła Esencji. Forma z okolicy 8/2. Żywe konie to pojazdy Świadomości, które są dopiero prowadzone z poziomu 8/2 na dół, w stronę Małej Karmy. W mitologii greckiej to zwierzę poświęcone Neptunowi, synonim fali, wszechogarniającego i przemożnego dążenia do mocy, zwłaszcza, gdy jest widziany w biegu, z rozwianą grzywą, biegnący w tabunie. Może także oznaczać śpieszącą do śniącego energetyzującą wiadomość z daleka, gdyż dawni posłańcy rozwożący pocztę poruszali się konno. Czyt. Strażnicy/Końskogłowy, Pole Zdychających Koni.

Kopie, reprodukcje, falsyfikaty – podróbka rzeczywistości rodem z urojeniowości minusowej, jeśli są to przedmioty z własnego mieszkania – z poziomu mentalnego 4. Myślokształt. Czyt. Sztuczne tworzywo, Egregory.

Korowody – kształtujące się już w Nieprzejawieniu nurty proto-Świadomości (hind. guny), śnią się czasem jako czerwone nici, węże, pociągi, to nić, którą Ariadna podarowała Tezeuszowi, aby mógł wydostać się z Labiryntu Minotaura. Są strumieniami Świadomości wyłaniającymi się z Nicości 8/2, podążającymi z Nieprzejawienia z poziomu Czerwonego <10 na sam „dół” do poziomu kauzalnego 5. Można by je określić tętnicami Człowieka Kosmicznego. Protoświadomości, które na poziomie Nicości 8/2 przybiorą swoje formy świadomościowe, a na poziomie Czarnego 8/1 popadną w urojenie bycia oddzielnymi od siebie nawzajem, zaś od Źródła w szczególności. Czyt. Słońce, Poziomy śnienia, Źródło, Labirynt.

Korytarze – oraz postaci po nich poruszające się, to drogi nerwowe i mediatory nimi podążające, jakie Świadomość wykorzystuje do podróżowania poprzez kolejne struktury mózgu, aż dociera do okien po „prawej stronie”, jakimi są oczy. Korytarze którymi porusza się śniący podobnie jak tory po których w sanach poruszają się pociągi są tendencjami które ograniczają naszą indywidualną urojeniową możliwość przemieszczania się poza ich naturalny przebieg. Czyt. Labirynt.

Kosmici – byty z poziomu astralnego (stare byty), które istnieją obiektywnie i nie są jedynie naszymi wyobrażeniami o nich, mimo że spotykamy ich na poziomie astralnym (zieleń 3/-3) różnią się od naszych astrali wiekiem. My to kapryśni, interesowni małoletni egoiści. Oni biorą udział, podobnie do nas, w obiegu świadomości w Przejawieniu. Wygląda na to, że to nasi dawni instruktorzy z początków ewolucji ludzkiej świadomości. Nie tylko nasi, ale również innych mało rozwiniętych cywilizacji. Jedno jest pewne, Obcy nie są naszymi projekcjami, to niezależne byty, które mają swoje życie, podejmują samodzielne decyzje, mają przewagę nad nami, ponieważ my nie mamy świadomości ich ciągłej obecności w naszym pobliżu, wcale nie musi ona być fizyczna, w sensie w jakim fizyczność rozumiemy. Czyt. Czuwający, Niewidzialni.

Kot – to zwierzę lunarne i jako takie jest związane z Księżycem i jego rolą karmiczną. A karma nie jest niczym innym, jak myślokształtem, egregorem. We śnie to element aktywności egregorów, sygnalizacja połączenia (pazurki). Egregor Jezusa próbuje się w ten sposób podłączyć/udrapać. Kluczową cechą tego symbolu są pazury, (w jednym ze snów kot z wystawionymi pazurami występował wymiennie z wtyczką kabla łączącego drukarkę z komputerem). Można je traktować jako rodzaj połączenia z wyższym poziomem. To senny symbol myślokształtów, egregorów, w które Czarni przyoblekają zstępujące linie Świadomości, nadając im urojone ‘ja’. Własny oswojony kot to własny domowy myślokształt. Dzikie koty – obce, chorobotwórcze egregory. Kot ma odniesienie do subtelnego strachu, jaki nas ogarnia przed niezawinionym nieszczęściem ze strony losu (czarny kot przynosi pecha), wobec którego wypada jedynie modlić się do Boga o opiekę. Zabobonny lub zbożny lęk, który towarzyszy wysysaniu z energii. Może symbolizować kogoś poruszającego się świadomie i zręcznie w przestrzeni nie-jawy, w ciele astralnym, oneironautę albo maga (zwłaszcza, jeśli kot jest czarny). W mitologii indyjskiej istnieje opowieść o awatarze Boga w formie Człekolwa, potężnej istocie pokonującej największego demona na Ziemi. Być może są to niekiedy przedstawiciele takiej kociej rasy. W zasadzie są to istoty sprzyjające człowiekowi i ostrzegające przed atakami niskowibracyjnych i demonicznych bytów po drugiej stronie. Czyt. Drapieżcy, Lew, Egregory, Księżyc.

Kotłownia – Nicość 8/2. Góra węgla to góra wszechwiedzy, czyli Czarny z poziomu 8/1. W prekognicji kupa węgla przy piecu w piwnicznej kotłowni lub miału węglowego to złogi toksyczne, tłumiące samoekspresję śniącego, które należałoby spalić. Jeśli w górze węgla tli się ogień bez dostępu powietrza zapowiedź utajonej ciężkiej choroby i lęku przed śmiercią.Gura gla to minusowa odwrotność Kryształowego Wiru 8-12. Czyt. Czarny, Poziomy śnienia, Gorąco, Dym.

Koza – symbol nieulegania trudnościom, nieustraszoności, jakiegoś patologicznego braku lęku, uporu i dążenia ku najwyższemu punktowi w przestrzeni dla samego zajęcia tego miejsca. We śnie może wskazywać kierunek „w górę”, ku połączeniu z wyższymi poziomami Świadomości, symbolizując przy okazji orgiastyczną, bezgrzeszną i wyzbytą wszelkiego tabu energię seksualną. To też symbol KONIECZNOŚCI, która JEST przyczyną przyczyn do niej prowadzących. Ma związek z planetą Saturn. Symbolizuje strumień wstępujący świadomości, w przeciwieństwie do świni. Czyt. Planety, Konieczność, Świnia.

Kradzież, zguba – kiedy giną nam buty to znak, że przekraczamy granicę 5/6, czyli wychodzimy z małej karmy, albo samochód, którym dotarliśmy do kolejnej granicy 8/9. Kradzieże samochodów, którymi przybyli śniący do wrót Szczeliny 8/12 jest nagminne. Na poziomie, gdzie kradnie się samochody znajduje się Pole Zdychających Koni (Nicość 8/2). Zgubienie adresu, telefonu, zbłądzenie w drodze to oznaka odstrajania się od danego poziomu we śnie. Czyt. Granice poziomów, Poziomy śnienia, Pojazdy.

Krew – przeciekająca Czerwień <10. Czyt. Czerwony, Poziomy śnienia. Krowa – Nandini, w mitologii indyjskiej krowa spełniająca wszelkie życzenia, niekiedy utożsamiana z pierwszą stworzoną krową Kamadhenu, chociaż według tekstów mitologicznych jest jej córką. Kamadhenu (trl. Kāmadhenu, z sanskrytu kama (pragnienie) i dhenu (krowa)) – w mitologii indyjskiej cudowna pra-krowa, spełniająca wszelkie życzenia. Została stworzona w wyniku amrytamanthana (ubijania oceanu mleka). Niekiedy utożsamiana jest z boginią Dewi w jej aspekcie Saraswati. Pierwszą Kamadhenu była Surabhi (trl. Surabhī) córka Brahamrsziego Dakszy. Córką Surabhi była Nandini, bohaterka znanego mitu z Mahabharaty związanego z rywalizacją pomiędzy Wiśwamitrą, a Wasiszthą. Ubijanie oceanu mleka i spełnianie , co do powstawania wszelkich przejawionych form ma związek z poziomem 8 (8/2). Symbol pomyślności materialnej, zabezpieczenia bytu swojego i rodziny, zamożności, dobrej karmy. Krzyż – jest tak naprawdę symbolem dwóch krzyżujących się granic: 5/6 i 8/9. A symbolicznie rozpięty na nim człowiek jest tym samym, co róża w różokrzyżu – konającym i rodzącym się jednocześnie Przejawieniem. Czyt. Granice poziomów, Figury geometryczne, Koło.

Księżyc – jest rozsadnikiem Małej Karmy, chwytając ją, w mitach występuje jako „łapacz dusz”. Tworzenie małych/początkowych, podstawowych form karmy/egregorów karmicznych następuje na Księżycu. Tam również magazynowana jest karma po śmierci ciał, w jakie wcieliły się poszczególne proto-świadomości. W pełni na niebie – to pełnia świadomości przejawionej, integracja ciał astralnego, emocjonalnego, czystość odruchów podświadomych. Pamięć rodu, uświadomienie, poznanie sensu snów, emocji, dawnych przeżyć i urazów. Oznaka integracji świadomości z podświadomością i przyłączenia wypartych i nieświadomych elementów jaźni. Zaćmiony – atak cienia na świadomość, lęki, paraliż woli, strach, opętanie przez negatywne wyobrażenia. Czyt. Planety, Cień, Mała Karma, Karma, Kot.

Kukły, manekiny, lalki – symbole tandetności, jałowości świata przejawionego. Pusta forma zewnętrzna, którą ożywić mogłaby jedynie Świadomość. [Wikipedia]

Kule, piłki, pakiety, okrągłe puszki – roty, czyli skompresowane kuliste pakiety informacji. Mecz tenisa – przekazywanie sobie informacji. Czyt. Roty, Drzewo, Kronika Akaszy, Owoce. Kuzyni, krewni, powinowaci – inne aspekty naszej duszy z poziomu 6. Czyt. Poziomy śnienia, Dom Dusz, Dusza.

Labirynt – zagadka tkwiąca w głębinach czasu, którą należy rozwiązać, aby wyjść w życiu na prostą. Może być pułapką i najczęściej jest tak naprawdę karmą, na której dnie spoczywa Pierwszy oddzielający się od Źródła. Często przez umysł ludzki jest interpretowany jako Szatan albo Logos, zależy jaki mamy stosunek do Źródła. Z punktu widzenia Nieprzejawienia może być symbolem Przejawienia i krążenia duszy w obrębie koła karmy. Czyt. Korytarze, Karma, Logos, Źródło.

Las, matecznik – odpowiednik falowania przestrzeni 6-8 tyle, że odpowiednik astralny 3, czyli duchowość widziana w sposób urojeniowy. Gąszcz leśny czy zakrzaczeń to sieć, matryca. W I-Cing knieja jest synonimem przejawów i ruchów/trendów zbiorowej świadomości, koniunktury, wzbierania i zanikania tendencji społecznych, poza-jednostkowych – ES „Źródłem wszelkiego porządku, normy, a więc i zdrowia, są zaświaty, których ziemskim wydaniem jest anekumena, a więc las czy ogólnie dzika przyroda ze swoim władcą-obywatelem niedźwiedziem. Anekumena, mająca żeńską (Jin) naturę, podobnie jak niedźwiedź – w porównaniu z człowiekiem-cywilizatorem, z zasady męskim (ang). Matecznik mieści przekonanie, że w głębi lasów leżą miejsca niedostępne ludziom – a więc obszary anekumeny w najściślejszym sensie – gdzie zwierzyna ma swoją ostoję, rodzi się i odnawia, skąd przychodzą rzadkie wielkie zwierzęta i dokąd udają się one na starość, by umrzeć. Matecznik to anekumena macierzyńska, miejsce gdzie zwierzęta i ich dusze spotykają się w wielkim odrodzeńczym regeneracyjnym kręgu. Znaczące jest, że mateczniki są otoczone błotami i same pełne ożywczej uzdrawiającej i regenerującej wilgoci.” [W. Jóźwiak]. W psychoanalizie las jest uważany za odbicie podświadomości. Jest to ta symboliczna relacja, jaka czasami objawia się w naszych snach, w których powstaje wiele naszych fobii. Należą do nich strach przed ciemnością, zatonięciem lub wpadnięciem w otchłań, a także strach przed owadami lub dzikimi zwierzętami.„Najjaśniejszym sposobem dotarcia do wszechświata jest przejście przez las.” [John Muir]. Czyt. Niedźwiedź, Zieleń.

Lew – dwojaki symbol. Króla i wielkiego władcy, zwycięzcy, a także diabła i pożeracza dusz (zapewne w roli ego, czyli „małego ja” ogarniętego pychą). Przypomina się historia Daniela w klatce z lwami, które go nie zjadły, bo modlił się cały czas do Boga. Jeśli wyjść od tego, że lew to kot, to jeśli śnią się w stadzie może chodzić o potężne egregory zogniskowane na jakichś mistrzach duchowych rezydujących w ich obszarze (lew jako ego, nadęte Ja) i bytujące w obszarze Przejawienia (klatka) 1-8. Gdy ma się świadomość ich rzeczywistej pozycji strach nie oblatuje i można, jak Daniel pozostać neutralnym wobec nich – ES. Czyt. Kot, Egregor.

Lewa strona – we śnie po stronie lewej ekranu snu zawsze pojawia się przewodnik przestrzeni, po której się właśnie poruszamy, urojeniowy. Strona bardziej subtelna (góra lewej strony), prowadzi aż do urojeniowości minusowej (w dole lewej strony). Egzystują tam na odpowiednich poziomach różne cywilizacje, które można odwiedzać we śnie. Reagują one na zaśmiecenie emocjonalno-astralne, które produkuje ludzkość. Czyt. Ekran Snu, Mapa, Prawa Strona, Amerykanie. Leżąca pozycja – jeśli coś lub ktoś leży płasko i się nie porusza, znaczy, że jest to jego stacjonarna pozycja i przynależy do danego poziomu, na jakim toczy się sen. Liczby – często występują jako nominały na banknotach lub monetach. W snach to, co po przecinku (a więc też tzw. drobne, grosze, centy, pensy, kopiejki) jest urojeniową minusowością tego, co przed przecinkiem. W arytmetyce sennej milion to jedynka i zera symbolizujące sześć poziomów. Kilka tysięcy (000) to to samo, co poziom Nieprzejawienia 8-12. Dwójka to poziom eteryczny. 20 dotyczy poziomu energetycznego 2 w obrębie małej karmy1-5, jedno 0. To też 2, ale prowadzące do żółtego z poziomu 6. Trzy i 0 to astral i brama astralna prowadzący poza granicę 5/6. 300 to odpowiednik poziomu 3 w przestrzeni Duszy 6-8, bo dwa zera. Dwie piątki to dziesiąty poziom brahmaniczny Szczeliny 8-12. Siódemka to poziom atmaniczny, grupa zer to podkreślenie, że za pierwszą granicą. 905 – dostawa była z poziomu 9 poprzez granicę śnienia 0 na poziom 5, czyli kauzalny dla ludzi. 997 – numer kontaktowy z policją, ale również liczba którą numerologicznie możemy zredukować do cyfry 7. Duszy 7 ale i czegoś więcej niż 7 bo dwie dziewiątki to tak naprawdę 18(1-8 Przejawienia) ale i kolejna jedna/wyższa/ dziewiątka. Dualizm Przejawienia przechodzący w jedność(androgyniczność) Nieprzejawienia 8-12 oddzielonych Granicą 8/9. Litery – prądy/algorytmy/archetypy we wnętrzu systemu dają się obserwować w formie ciągów symboli. To, że jest to algorytm najlepiej ukazuje skończona liczba nie tyle samych symboli, co ich typów, również ich konsekwentne relacje pomiędzy sobą. Litery mogą być z różnych alfabetów, czasem wyglądają jak piktogramy, pismo rysunkowe, „chińskie krzaczki”, runy. Lub występować jako geometryczne zdobienia na ścianach, meblach, czy skomplikowane „szlaczki” wzorów na tapecie. Te szeregi liter, tworzących mniej lub bardziej zrozumiałe słowa, choć najczęściej o niepojętym znaczeniu to zapisy/pieczęcie w naszym DNA, poczynione przez przodków, często kodujących klątwę rodową. Już samo ich pokazanie się śniącemu jest dobrym znakiem, gdyż wypływają wtedy na powierzchnię świadomości i mogą zostać skasowane. Wyglądające jak zadrapania czarne drobne liniowe napisy to obraz minusowy szeregu archetypów organizujących światy przejawione, postrzeganych jako zło – ES.

Lodówka, chłodziarka, chłodnia-ziemianka – minusowość. Przechowywane są w niej byty przekonane o swej gorszej wartości i niezasługiwaniu na łaskę wyzwolenia. Czyt. Zimno, Piekło, Minusowość, Butelka, Misy.

Lotnisko – pobliże Nieprzejawienia 8-12(Powietrze). Prądy wstępujące, wzlot ku Nicości 8/2, to byty/struktury Świadomości, które pobudzają świadomości przenikające Przejawienie do rozpadu i powrotu do retorty zwanej Bogiem w Nicości. Czyt. Nicość, Przejawienie i Nieprzejawienie, Samolot, Strumienie świadomości. Lustro – można w nim ujrzeć siebie, albo kogoś przez kogo akurat śnimy – ES. Czyt. Odbicie. Łąka nieskoszona – egipski raj, „Pole Trzciny”. Wibracyjnie zbliżony do greckiego Hadesu. Czyt. Zieleń. Łotwa, łot. Latvija – pochodzi od nazwy regionu Łatgalii. Nazwa ta stanowi hydronim, prawdopodobnie germańskiego pochodzenia, kojarzy się z wyrazem łatwa. Mamy zatem odniesienie do przestrzeni szeroko pojętej Duszy 6-8. Łódź, kajak, żaglowiec – stały element pośmiertny zaświatowy we wszystkich kulturach. Podobne do „łodziowatości” elementy można rozpoznać w wielu innych księgach umarłych. Spływanie kajakiem rwącą rzeką w dół to pojazd świadomości nurkującej w Przejawienie strumieniem zstępującym – ES. Czyt. Woda, Strumienie świadomości, Otchłań, Pojazdy.

Łóżko – często Dom Duszy 6 śni się nam jako sala zapełniona łóżkami. W większości łóżka są zajęte przez aspekty Duszy 7, które śnią właśnie swoje życie w ciałach indywidualnych ludzi (albo innych bytów samoświadomych). Zdarza się, że okazuje się, iż na niektóre z tych łóżek ich lokator już nigdy nie powróci. Czym są zatem owe łóżka? Otóż to symbol małej karmy. To ona/one kształtują/polaryzują karmiczny sen aspektu o indywidualnym życiu. Tak jak soczewka, która załamuje promień światła (Duszy 7) zniekształcając, nadając kształt obrazowi, czyli charakter śnionemu przez aspekt Duszy umysłowi. Łóżka nadają w ten sposób swoją strukturę karmiczną, egregor karmiczny jest spreparowany przez nadzorców pól urojeniowych Małej Karmy/naszej samoidentyfikacji w obszarze małego ja (1-5). Inaczej mówiąc to symbol sfery śnienia, śniąca swoje odrębne życie świadomość. Rodzaj łóżka i kolor posłania może wskazywać na rodzaj snu i wyobrażeń: barłóg – niskoenergetyczne, minusowe, łoże rzeźbione lub królewskie – tzw. wielkie sny o zbiorowych treściach, niewygodne – sny budzące niepokój, nie dające spokoju, potrzeba ich przemyślenia – ES. Czyt. Leżąca pozycja, Dom dusz.

Łukowate sklepienie lub rama – odwrócona niecka do góry nogami wskazuje na Nicość poziomu 8/2. Czyt. Niecka, Szczelina. Magnetowidy, kamery video, aparaty fotograficzne, urządzenia rejestrujące dźwięk i obraz, odtwarzacze – czasem zawierają nagrania części snów, których nie pamiętamy z jakiegoś powodu. Kiedy nie mamy dostępu do bezpośredniego obrazu możemy go przetransformować i kolejnej nocy odczytać je z takiego urządzenia. Można również wykonać zdjęcie/stop-klatkę tego, co chcemy obejrzeć. Kiedy ów byt jest bardzo dynamiczny i nie możemy go postrzegać swoimi zmysłami, pozwoli się obejrzeć na takim „zdjęciu”. Odtwarzacz CD to odtwarzacz nagrań karmicznych. To coś więcej, niż kod genetyczny, powielający/odtwarzający informację na matrycy DNA. DNA jest jedynie anteną karmy. To odzyskanie dostępu do nagrania źródłowego. Czyt. Ekran, Telewizor, Radio. Mapa – mentalny schemat Świadomości. Kiedy spojrzymy na mapę świata to zauważymy, że odpowiada ona konstrukcji Ekranu Śnienia. Ważne są posadowienia miejsc na mapie względem kierunków świata, oraz strony. Południe i strona lewa (zachód) to nasza urojeniowość/wyobrażeniowość/ strefa myślokształtów jeżeli posunięta do skrajności to przechodzi w minusowość, wschód – czerwień kauzalna. Północ, czyli u góry geograficznej mapy to również poziom kauzalny 5 i zawartość małej karmy 1-5 która posiada oczywiście pewien walor minusowości, urojeniowości. Warto zauważyć, że mapa świata jest, na naszej półkuli północnej odwróceniem mapy poziomów Świadomości które śnimy. Na fizycznej mapie strefa zimna czyli minusowość urojeniowa (piekielność) znajduje się u góry a strefa ciepła u dołu. Dysponujemy zatem umysłami, jako ludy północy, o przewrotnej topografii. Niewykluczone że z tego powodu to na tej półkuli rozwinęła się cywilizacja oświeconego materializmu ! Pełnia Świadomości to globus. Może przyśnić się jako rysunek naszego świata z odwróconymi kierunkami (jak na dawnych mapach, albo w horoskopie) – ES. „Świat na nim jest podzielony na 2 kolory – czarny i biały. Na północy i południu (na obrzeżach) dominuje czarny, a w centrum biały. Głos mówi, żebym o czymś nie myślał z lewej strony, bo z lewej jest MOSKWA i to ryzykowne. A ten biały kolor to jest jakby rozwój ludzkiej świadomości, czarny(8/1) to są zagrożenia dla ludzkości, ale to generalnie (dla Brahmana 8, Atmana 7, Świadomości) nie ma większego znaczenia.” [J. Bzoma „Przyczynowość na poziomie >10”] Czyt. Ekran snu, Nazwy, Kolory.

Marek – imię należące do wąskiej grupy najstarszych imion rzymskich (imion właściwych, praenomen, utworzone z Mart-ico-s od imienia boga Mars, Martis i oznaczające „należący do Marsa, związany z Marsem”. W hinduizmie Mara – Mara albo Marya to bóg śmierci. Mara Asura to wedle większości tradycyjnych szkół buddyjskich zły duch, demon, który kusił Buddę. W hinduizmie i buddyzmie symbolizuje kobiety, które próbują z pomocą pożądania i uwodzenia zawładnąć duchowymi uczniami guru, aby doprowadzić ich do zaprzestania praktyki duchowej i odpadnięcia od Drogi Bożej. Oczywiście zasada działa w dwie strony, a Mara Asura potrafi przybierać zarówno męską jak i żeńską postać. Czyt. Imiona, Nazwy.
Maszyna do szycia – myślokształt, zbiorowy sposób/system/mechanizm myślenia dotyczącego obyczajów dążących do łączenia poziomów/warstw społecznych, par, grup ludzkich, przypisując im stereotypowe zachowania, cechy i role – ES. Czyt. Egregory, Igła.

Mędrzec, Stary Mędrzec – to Ogrodnik, męska-potencjalna forma poziomu Nadduszy 7+, jego pole przejawiania się napotykamy w snach jako Sofię – Mądrość – Hieratyczną Kobietę (maestrozę). To personifikacja mądrości. Służy autorefleksji, ostrzega. W mitach może być pomocny bohaterowi, gdy ten nie wie jak postąpić. Przyjmuje rolę doradcy, wskazuje mu drogę. Archetyp ten, to kwintesencja sprytu, intuicji oraz moralności. Może przybierać postać czarodzieja, kapłana, krasnala, zwierzęcia. [Wikipedia]. Czyt. Archetypy.

Mgła, chmura – warstwa brahmaniczna 8. W snach często wystają z niej ręce albo nogi. Ciało Brahmana jest mgliste. Mgła brahmaniczna 8 w rozumieniu fizyki to pierwotna plazma jeszcze przed powstaniem atomów. To obszar 6-8 nieróżnicowany na indywidualnego Metatrona 8/3, Czarnego 8/1 ,Naddusze 7+ i Dusze 7, obszar Szeroko pojętej Duszy 6-8, w którym nie zaszedł „jeszcze” podział na ziemię 1-5, wodę 6-8 i powietrze 8-12. Czyt. Poziomy śnienia, Dym.

Miasto Niebiańskie, Chorezm, Nowa Jerozolima. Miedziane Miasto, Czyste Krainy, Niebiańska Szambala itp. – to dziwne miasto, chociaż nazywane przez każdego inaczej, np. Dariusz Sugier relacjonuje, że w jego podróżach nazywano to miasto Galilejszuk. W Baśniach z tysiąca i jednej nocy opisane jest jako Miedziane Miasto, odwiedzają je wszyscy zaawansowani podróżnicy i mistycy. Kiedy znajdziecie się kiedyś w jego murach, nieomylnie rozpoznacie, że to ono. Nie da się go pomylić z żadnym innym. To Miasto ma swoją lokalizację na ósmym, brahmanicznym poziomie Świadomości, 8/1. To poziom najwyższej ludzkiej wiedzy urojeniowej, czyli Nigredo/Albedo 8/1. Kabaliści określają ten poziom jako urojoną sefirę Daat. Czyt. Pułapka Daat, Święte Miasto.

Miecz, sztylet, nóż, nożyce, ostrze – w wizjach szamanów, oprócz przecinania astralnych powiązań i zabijania złych istot, służy do otwierania dróg duchowych, czakramów, ale również do rozkawałkowywania i ponownego scalenia. Miecz wbijany bywa w czubek głowy, w usta albo w bok, w serce. Miecz jest obecny w snach i wizjach przedstawicieli wszystkich kultur, ma również, jako przedmiot srebrny, symbolizować wiedzę z poziomu Daat/Dat, czyli poziomu nauczycielskiego, związanego z Nigredo/Albedo 8/1, ale i Świadomość Źródłową po przełamaniu urojeniowej najwyższej ludzkiej wiedzy. Kowalstwo to jedna z sennych form szamanizmu, ma związek z tworzeniem szamańskiego miecza. Miecz symbolizuje świadomość dzielącą wszystko w sposób dialektyczny – Przejawienie 1-8. Czyt. Rozkawałkowanie, Scalenie, Srebrny, Pułapka Daat, Żelazo, Igła.

Mielenie, homogenizowanie – jest typowe dla Nicości poziomu ósmego, również minusowego jej wyobrażenia. Pasztet lub potrawa z mielonego mięsa, zjadanie ich to przejście w fazę bycia wszystkimi ludźmi naraz. To doświadczenie z poziomu astralnego 3, kiedy zaciera się granica pomiędzy indywidualnymi wyobrażeniami, powstaje wspólnota emocji i wyobrażeń, czyli empatia. Zjadanie tego co na zewnątrz nas możemy traktować jako rodzaj neutralizacji wpływów jakie na nas są wywierane np. poprzez społeczeństwo albo byty nieludzkie, opresyjne wobec nas. To rodzaj wynicowania tak jak ma to miejsce w strukturze Świadomości na Granicy 8/9, to tak jakbyśmy stawali się wobec opresora przestrzenią nadrzędną, dla niego zewnętrzną. Czyt. Mięso i ryby, Jeść we śnie.

Mięso i ryby – stopnie subtelności materii. Mięso mielone to czerwony homogenizat, czyli jakiś element fizyczności 1 lub kauzalności 5. Surowy kotlet to poziom 5, ale i 1 czyli ciało fizyczne skorelowane z poziomem kauzalnym 5. Kawałki upieczonego kurczaka w foliowych woreczkach to symboliczny opis poziomu 8/2. Typ mięsa ma związek z logo/typem, chodzi o wybór tkanki, z której Dusza tworzy swoje urojeniowe ciało na odpowiadającym jej poziomie. Porcjowane mięso w zestawach, to zapewne konkretne zestawy form materii Przejawienia z oprzyrządowaniem świadomościowym. We śnie prekognicyjnym surowe mięso może być zwiastunem bolesnego transformującego przeżycia, nawet śmiertelnej choroby, wyniszczenia. Ciało pozbawione skóry z widocznymi mięśniami bez krwi mówi – za I-Cing – o „zmianie skóry”, czyli transformacji świadomości i tym samym roli odgrywanej w życiu. Czyt. Mielenie, Rozkawałkowanie, Ryby, Jeść we śnie.

Miłośnicy zwierząt, organizacje je chroniące – Niewidzialni, ta część z nich, która lubi zwierzęta takie, jak choćby ludzi. Czyt. Niewidzialni, Czuwający, Zwierzęta.

Minotaur – Zeus potraktowany przez mitologię urojeniowo i minusowo. Czyt. Byk, Minusowość.

Misy – z najczystszych metali, bez domieszek, we śnie nazwane Koryszia. To byty (pojemności) znacznie większe, niż nasze butelki, otwarte ku górze. Symbolizują sklepienie 8/3.Płaszcz Metatrona-Paroket, odwrócony Kryształowy WIr 8/12. Kolory pochodzą od kolorów poziomów Świadomości z których obserwujemy ów Wir 8-12. Czyt. Butelki, Skorupy.

Mosiądz, brąz, spiż w połyskującym zielonkawo-żółto-rudym odcieniu – „Nazwa brąz wywodzi się od łacińskiego słowa aes brundusinum tzn. kruszec brindyzyjski, ponieważ to właśnie Brundisium (współcześnie Brindisi) wyspecjalizowało się w obróbce tego stopu.” [Wikipedfia] Brindisi jest portem włoskim. „Nazwa miasta prawdopodobnie pochodzi od mesapijskiego słowa brention, co znaczy „głowa jelenia” i zdaje się odnosić do naturalnego kształtu portu miasta, przypominającego głowę tego zwierzęcia.” [Wikipedia] Port był starożytnym rozdrożem, handlowym i kulturowym między Zachodem i Wschodem (kulturą Rzymu i Grecji). Istnieje też Spiżowa Brama prowadząca do Watykanu, jedna z trzech, po włosku Portone di bronzo. [Wikipedia] W podobnej połyskującej barwie składającej się z różnych odcieni metalicznych wchodzących w skład stopu mosiężnego może przyśnić się Duch Merkuriusz, w alchemii łączący ze sobą/stapiający ze sobą nawet krańcowo różne metale i substancje-świadomođci, aby w końcu mógł narodzić się Hermafrodyta, doskonałe połączenie przeciwieństw – ES. Czyt. Duch Merkuriusz.

Most – granica, przejście na drugą stronę. Pod mostem – świat minusowo urojeniowy. Czyt. Granice poziomów, Bramy, Rzeka.

Myszy – potencjalne stany urojeniowe -2/-3. Drobne złodziejaszki energii, buszujące poza świadomością Śniącego i traktowane jako niegroźne.

Naczynia stłuczone, skorupy – powstanie wielości 'Ja’ dusz (poziom 7) z jednego JA Metatronicznego (8/3). Czyt. Butelki, misy, Poziomy śnienia.

Nagość – brak okrycia to nagość naszej świadomości.Pozbycie się ciężaru karmicznej zbroi. Otwartość, szczerość, niewinność [ES].

Nakrętka, kapsel – pieczęć. Czyt. Pieczęć, Litery, Egregory.

Narożnik – zmiana polaryzacji przestrzeni z pionowej na stacjonarną, zatrzymanie się na konkretnym poziomie. Czyt. Granice poziomów.

Narty, dwie – to droga wstępująca i zstępująca. Ewangelia Tomasza: „106 Rzekł Jezus: „Gdy macie zwyczaj czynić dwoje jednością, staniecie się synami człowieczymi i powiecie: 'Góro przesuń się’, ona się przesunie”. Skakać na skoczni – wznosić umysł ze sfery urojeniowej ku wyższym poziomom, rodzaj strzelistej modlitwy. Szusować – przemierzać rejony minusowe sprawnie i szybko, w jakimś celu – ES. Czyt. Droga, Strumienie Świadomości, Pojazdy.

Nasiona, ziarna – to nasiona karmy, która nas ukształtowała do tego życia. Pojawienie się we śnie nasion wielkości piłek które symbolizują skompresowaną informację, ich kiełkowanie oznacza jej otwarcie się.

Nauczyciel – tak naprawdę infekuje naszą świadomość swoją wiedzą i związanymi z nią koncepcjami. Do tego stopnia, że nauka czegokolwiek zmienia nawet chemię i fizjologię mózgu ucznia. Obracając ten punkt widzenia również chorobę można nazwać nauczycielem.

Nazwy, nazwiska, narody – im bardziej są przekształcone albo nawet anagramowane, tym z wyższego poziomu Świadomości pochodzą. Mogą być pisane odwrotnie, lub mieć zmieniony szyk sylab. Chińczycy (kolor żółty) odpowiadają poziomowi energetycznemu 2, ale on jest połączony z buddycznym 6 i Metatronalnym 8/3, zatem chińskość ma sens szerszy. Francja to siedziba podwładnych Czarnego 8/1, pokrętnych „panów iluzji”. Wietnam to etymologicznie „kraj z południa”, dla Chińczyków oczywiście, czyli kiedy mamy przed sobą mapę zorientowaną tak, jak nas przyzwyczajono, to Wietnamka jest kimś spod dolnej granicy. Zakładając, że Chińczyk jest normą 2, to Wietnamka minus dwa, czyli karma w formie energii, lub głodny duch. Błędnie wyartykułowane słowa, na dodatek połączenie dwujęzykowe i z błędem gramatycznym, to „błąd” typowy dla dalekich połączeń w obrębie dwóch odległych krańców Świadomości. Czyt. Ameryka Północna, Azjaci, Chinka, Niemcy, Polacy, Rosjanie, Putin, Ekran śnienia, Mapa.

Nerka – Metatron 8/9, jako jasny filtr oczyszczający kontakt z wyższymi poziomami. Czyt. Filtry, Wątroba.

Niecka – to głębia, do której, po lekkomyślnym przekroczeniu Szczeliny 8-12, Bezbramnej Bramy, wpadają bohaterowie baśni i sag, kiedy nieuważnie stąpają po cienkim jak włos moście rozpiętym pomiędzy Bramą, a Świątynią. Śni się jako jama z wodą, jezioro, staw, wanna. Uosabia świat iluzji i utraty pełni Świadomości, zapomnienia – ES. Czyt. Szczelina, Poziomy śnienia, Otchłań.

Niedźwiedź – od greckiej nazwy niedźwiedzia, arktos, pochodzi Arktyka – dosłownie kraina niedźwiedzi. Jest w tym ślad wierzenia, że ziemia niezamieszkana, niedostępna człowiekowi, jest zamieszkała i rządzona właśnie przez niedźwiedzie. Naukowy termin na strefę nie-tropikalną północnej półkuli brzmi: Holarktyka, czyli z grecka: „cała kraina niedźwiedzi”. Polska wraz z całą Europą należy do Holarktyki. Żyjemy w niedźwiedziej strefie. Gr. arktos jest rodz. żeńskiego. Dlatego dwa wielkie gwiazdozbiory wirujące w ciągu doby wokół północnego bieguna nieba zostały nazwane „niedźwiedzicami” – Ursa maior i Ursa minor. W mitologiach niedźwiedź często pojawia się jako kobieta lub w powiązaniu z kobietą. Panna na niedźwiedziu – mit przemiany okrutnika pod wpływem kobiecej miłości. W nowoczesnej mitologii giełdy gnający naprzód byk ilustruje hossę, wychładzający niedźwiedź, przeciwnie, to bessa. Niedźwiedź działa więc jako przywróciciel normy i równowagi. U Indian niedźwiedź leczy, to archetyp szamana. We wschodniosłowiańskich podaniach niedźwiedź pojawia się jako przeciwnik diabła, którego potrafi odegnać i pokonać (Miś-Misza-Michał). Historie o porwaniach i gwałtach kobiet przez niedźwiedzie, oraz o miłościach łączących niewiastę z leśnym kudłaczem kojarzą niedźwiedzia z seksem i miłością. W snach znak to, że wewnętrzna natura wzywa do powrotu do własnej autentyczności. Jawi się jako tubylec-aborygen i jako patron zakorzenienia [W. Jóźwiak – Taraka]. Być zjedzonym przez niedźwiedzia – szamański proces rozkawałkowania osobowości, prowadzący do scalenia na wyższym poziomie. Czarny, zły, budzący strach niedźwiedź – czarny mag, znak, że śniący ma przekonania dualistyczne, które blokują jego drogę wewnętrznego rozwoju, rodząc opresyjne wizje – ES. Czyt. Rozkawałkowanie, Scalenie.

Niemcy – w snach Polaków to nakładka, jaka powstaje w umyśle, w rzeczywistości to cywilizacja z poziomu prawie 8. Śnią się jako Niemcy, bo w naszych umysłach łączą się ze słowem niemowy (etymologicznie wywodzi się od słowa oznaczającego niemowę). Istoty, które fundują ludziom wszelkie tyranizujące ich religie i ideologie. Niemowy potrafią przemawiać przez ludzi i wtedy wydaje się nam, że słyszymy proroków, przez których przemawia Bóg, ale to tylko gra istot z poziomu bliskiego poziomowi 8. Zaszczepiają własne przekazy wypierając w głowach wybrańców ich własną pamięć. Jako obsługi używają pół robotów duchowych (sztucznej inteligencji). Ponoć jest to cywilizacja ziemska z przyszłości, żyjąca na orbicie planety, która zakazała wśród siebie używania mowy, aby rozwinąć telepatyczne porozumiewanie się, kontrolowane przez specjalny zarząd. Oraz zniweczyć indywidualność. Niemniej wśród elit ceni się operę i śpiew. Są nieśmiertelni, żyjąc w ciałach astralnych. Twardy Mateuszowy język, pełen gróźb, jest typowy dla Niemych, opętujących proroków dużych i małych. Jest projekcją nienawiści i pogardy do ludzi, głosicieli, przeniesioną na urojonego Boga o cechach mściwej bestii. Od podniesienia cierpienia do rangi najwyższej wartości już tylko krok do obdarowywania nim, nie tyle siebie, co innych. Niemowy śnią się tak samo jako Niemcy, jak Pająki. Czyt. Niewidzialni, Pająki, Poziomy śnienia.

Niewidzialni – miejscowa cywilizacja ziemska, śnią się jako ludzie z nacji żydowskiej i palestyńskiej, współpracująca niegdyś ze Zgromadzeniem Czuwających. Po śmierci nośnika przedstawiciela Zgromadzenia, zapewne Jezusa, zerwano je. Widocznie Niewidzialni nie dopilnowali właściwego kierunku rozwoju wydarzeń i zostali za to przez Zgromadzenie odrzuceni! Niewidzialni są szybsi od nas kilkanaście razy i żyją w innej polaryzacji światła, obróconej o 90 stopni do naszej. Czyt. Ameryka, Czuwający, Niemcy, Poziomy śnienia.

Nogi – w I-Cing symbolizują drogę, wybór drogi, ruszenie w drogę, orientację, kierunek. Brak jednej to nierównowaga, osamotnienie, wyjście z dualności poprzez radykalne odcięcie się od dotychczasowego życia i rozwiązań wikłających w materialnej rzeczywistości. Zgięcia nóg, kolana i kostki to konieczne decyzje do podjęcia w przyszłości niosące zmianę kierunku drogi czy postawy. Stopa pokazuje kierunek, decyzję, pierwszy krok do przodu, ku jakiejś zmianie. Palce u stóp – zamiar, plan, chęć zmiany, przeczucia. Kolano wiąże się z pokorą, ugięciem się lub powstaniem z kolan. Brak nóg – świadomość wyższa, która bezpowrotnie wyszła ze strefy małej karmy – ES. Stopy widzieć – dwoistość Przejawienia, bo stopy to poziom 1. Duży palec lewej stopy – strona i poziom podstawowych urojeń egzystencjalnych. Czyt.. Lewa strona, Prawa strona, Okulawienie, Części ciała, Człowiek Kosmiczny, Palce.

Nosze – to, co w filozofii sankhji dzieje się, kiedy podmiot wchodzi w relację z przedmiotem, a odległość pomiędzy nimi staje się rodzajem łączącego pomostu.

Nowotwór – tworzący się nowy „wszechświat” (kreacja woli i wyobraźni) po stronie minusowej, piekielnej. Nowotwory na jawie są jakimś rodzajem rezultatu katastrofalnej nieuwagi, popisów czy rywalizacji pomiędzy sobą, jakichś nieznanych nam bytów, żyjących w nieco innym dostrojeniu, niż nasze, ale mających związek fizjologiczny z naszym ciałem, mających wpływ na ludzkie zdrowie. Takie nielegalne przemieszczanie się pomiędzy różnymi światami przypomina działania Pająka. Tego, który jest powodem zaburzenia zdrowia ludzi. To są mechaniczne formy, które żyją/ożywają życiem istoto organicznych. To coś podobnego do wirusów. Mają jakąś świadomość, może ona jest nastawiona jedynie na poszukiwanie nosiciela, ale jednak jest. Na dodatek to też jest forma wyłaniająca się z Nieprzejawienia boskiego. Tyle, że z jego postaci minusowej, czyli Pierwszego Który się Oddziela. Przebicie z jednej do drugiej przestrzeni tych bytów konkurujących o zwycięstwo, cały proces przypomina zapłodnienie komórki i nie jest wykluczone, że zmiany nowotworowe są naniesione na zapłodnioną komórkę jako jej wadliwy cień już u zarania życia albo nawet agresor starający się do niej upodobnić, nałożyć na nią SIEBIE, aby zyskać życie w fizycznym ciele. Czyt. Minusowość, Poziomy śnienia, Pająki.

Oberwańcy, żebracy uliczni – uosobienia koszmaru. Czyt. Koszmary, Minusowość.

Obrazy – we śnie w formie malowideł odpowiadają skwantowanym warstwom Świadomości. Portrety mogą pokazywać dawne formy naszej świadomości, inne tożsamości (np. te. poprzez które właśnie śnimy, związane bądź nie – karmicznie), podobnie jak ekran, czy lustro. Czyt. Ekran, Odbicie.
Ocet – jako sfermentowany alkohol oznacza uproszczoną, sfermentowaną duchowość, zdegradowaną z poziomu nośnika/rozpuszczalnika duszy do poziomu kwaśnej zdolności konserwowania i rozmiękczania karmicznego mięsa. Dodatek poprawiający „smak” życia. Czyt. Spirytus, Wino.
Odbicie, odwrotność – sceny, postacie w zwierciadle to my, ale to, co się dzieje we śnie, to jedynie nasza interpretacja pól Świadomości. Widok do góry nogami na suficie (lub postać stojąca na głowie) to przekroczenie granicy 8/9. Jeśli tam patrzymy w lustro (jest ono wielowymiarowe), to widzimy to, co się dzieje w Przejawieniu. Ponadto granicę 5/6 można przekroczyć odwracając się we śnie do tyłu, a idąc tyłem drugą granicę 8/9, czyli tę, którą czasem odbieramy we śnie jako obraz do góry nogami, czyli widziany na suficie czy niebie. Zamiana przedmiotów, lewych i prawych, bądź ich sensu może wskazywać na oszukańczy świat minusowy. Czyt. Ekran telewizora, Granice poziomów, Minusowość.

Ogon – stanowi źródło napędu/ można go interpretować jako przewód zasilający czerpiący energię z cienia albo tego który siedzi za właścicielem takiego ogna.

Ogród botaniczny, sad, ogrodnik – kabaliści Szechinę/Szczelinę 8-12, czyli przestrzeń Świadomości, która pozwala się manifestować Bogu nazywają POLEM ŚWIĘTYCH JABŁONI. Ogrodnik symbolizuje potencjał poziomu 7+. Czyt. Szechina, Pole Świętych Jabłoni.

Okna – można nimi wyjrzeć na zewnątrz siebie. Zobaczyć inny wymiar, przestrzeń. Gdy uchylone, otwarte, gdy przedostaje się coś lub ktoś przez nie, trzeba je traktować jak portale międzywymiarowe, czy między poziomami śnienia, podobnie jak drzwi. Czyt. Granice poziomów.

Oko – jakieś uszkodzenie prawego oka sugeruje jednooczność (Jaźń nieprzejawioną). Świadomość, jasnowidzenie, wgląd. Podbite oko – przyłączenie cienia do świadomości. „Oko, którym widzę Boga i oko, którym Bóg widzi mnie, to to samo oko” Mistrz Eckhart. Czyt. Części ciała, Głowa.

Okulary – ciemne okulary (w takim razie musi być bardzo jasno, bo ciemne okulary zakłada się przy dużym promieniowaniu) wskazują na bliskość Źródła.Okulary korekcyjne to dialektyczne spojrzenie na Kryształowy wir i to co jest wewnątrz Niego. Lupa(monookular) jest lepszym przybliżeniem tego co obserwujemy we wnętrzu Nieprzejawiania 8-12

Okulawienie – informacja o utracie równowagi na poziomie małej karmy 1-5, czasem śnią się w podobnej sytuacji niesymetrycznie bose stopy, utrata buta. Przełożenie na rzeczywiste wydarzenia to brak partnera/ki, rozstanie, osamotnienie, bezradność, ośmieszenie. Uszkodzenie jednej z nóg może sygnalizować blokadę jednego z kanałów, wstępującego lub zstępującego (oświecającego lub tłumiącego), utrata obydwu butów lub samochodu zdarza się powszechnie w okolicach Granicy 8/9. Przekłada się to w życiu na poddanie się całkowicie Bogu w sytuacji bezradności i osamotnienia. Utrata jednej nogi to zdecydowane wydostanie się z Przejawienia, bo to ono ma cechy dualności. Czyt. Nogi, Części ciała.

Ołów, kolor ołowiany – śmierć form w Nicości 8. Ołowiany śrut – czarne roty informacyjne z poziomu 8/1. Przeciwieństwem śmiertelnego szarego koloru ołowiu jest srebrny świetlisty, wiedza powiązana ze zdolnością nauczania innych. Czyt. Kolory, Srebrny.
Osiłek, mocarz, bokser, brutal – strażnik strumienia wstępującego. Bywa brutalny dla tych, którzy tam chcą wejść bez uprawnień. Może sprawiać wrażenie zaprogramowanego psychopaty pozbawionego świadomości, rodzaj zombie, czystej fizycznej siły bez refleksji, zadającej ból. Strażnik strumienia zstępującego jest przeciwnie, inteligentny, uprzejmy, kompetentny i na stanowisku. Gdy z nim walczymy – toczy się walka o przestrzeń. Czyt. Strażnicy, Granice poziomów.

Osy, gniazdo os – kościół katolicki, „żywiący się papierem”, „przeżuwający papier” i „budujący z papieru”, którego przedstawiciele potrafią boleśnie i wspólnie atakować każdego, kto przeczy ich budowli i nie wyznaje obyczaju. Kontrastowe pasy na odwłoku i żądła pełne jadu to zjadliwa agresja. Atak os – uwaga na bogobojnego krytykanta, fanatyczna i wściekła ortodoksja w akcji.

Ośmiornica – wielość, wielopostaciowość jednego związana z 8 poziomem.

Owoce – roty, pakiety informacji. Jeśli wyciśnięte, w ciemnych, sinych i granatowych kolorach – głodne duchy, może to zapowiadać osłabienie i wyczerpanie z energii ciała fizycznego. Czyt. Arbuz, Pomarańcza, Drzewo, Kronika Akaszy.

Pająki – mogą to być twórcy objawień. Byty pierwotne(w sensie dawności), które same siebie nazywają Bóga. Wyglądają jak dziwny pojazd czy pająk, skłębienie korzeniopodobnych odnóży, który nogami może sięgać horyzontu. To symbol neuronalności, inteligencji, jaka nam się nie mieści w głowie. Są apodyktyczne, ale nie są wszechmocne, bo pochodzą z tej strony granicy 5/6. To mniej więcej to samo, co Reptiliania Davida Icke’a. Pająki to bezcielesna cywilizacja z okolic 8, czyli Niemowy, śnią się również jako Niemcy, albo właśnie Pająki. Próbują zdominować naszą świadomość wmawiając nam, że staniemy się ich prorokami, tłumaczami, obiecują nawet za to wynagrodzenie. Występują w dwóch odmianach, czerwonej (ognistej) i czarnej. Z pierwszą da się nieco dyskutować, z drugą nie. Pod postacią pająków mogą śnić się też Mojry, trzy strażniczki granicy 5/6. Czyt. Granice Poziomów, Poziomy śnienia, Strażnicy, Niemcy.

Pajęczyna, zaplątanie w sieci – „to symbol mądrej koncentracji energii psychicznej na istocie sprawy”. „Kto we śnie widzi wielkiego, grubego pająka ma przeważnie niekorzystny obraz świata, który jednak nie jest jego własny.” [Ernst Aeppli]. Pułapka, poczucie zagrożenia, brak swobody zachowania, lęk przed zrobieniem niewłaściwego kroku, skrępowanie odbierające siły życiowe. Sieć karmy i iluzji negatywnych przekonań trzymających w roli ofiary. Niebezpieczne zaplątanie odbierające siły. Zaplątanie w sieci to ograniczenia, które przyjęliśmy za własne. Symbolizuje techniki krępujące naszą własną duchowość, to procedury kontrolowane przez Niemowy (Pająki) z poziomu -8. Czyt. Pająki, Mojry.
Palce – jeden u ręki to wskazówka. U stóp – plany zmiany przyszłości, kierunku drogi. Jeśli drapieżnie skurczone i zaciśnięte, z ostrymi paznokciami – skrywana wrogość, agresja, chęć zemsty odkładane na później. Brak palców – odrzucenie pomocy od najbliższych. Większa ilość palców wskazuje na dodatkowy element z wyższego odpowiedniego poziomu. Czyt. Dłoń, Części ciała, Nogi.

Papierosy, cygaro, fajka, palenie – dym to minusowa postać mgły brahmanicznej. Minusowo urojeniowe symbole gorącego Punktu Źródłowego. Zaciągać się, palić – żyć pełną piersią w poczuciu przemijalności, tymczasowości szczęścia, sen może zapowiadać krótki flirt, zauroczenie, romans i szybkie wypalenie się, powrót do punktu wyjścia. Nałóg – ciągłe łudzenie się w realizacji pragnień. Papieros mokry, złamany itp. – rozczarowanie. Gasić peta – wyjść z urojenia. Czyt. Mglistość, Dym.

Park/ogród – poziom wyobrażeniowo-emocjonany 3. Na tym poziomie i na mentalnym 4 tworzą się egregory, elementale, tulpy etc. Stąd park porośnięty starymi drzewami odpowiada starym rodom i wierzeniom budującym się długo na ziemi, w Przejawieniu i kronice ich karmicznej pamięci. Są i całe cywilizacje, dla których ten poziom jest tym, czym dla nas materia i fizyczność. Potrafią one zaatakować człowieka, który zbytnio zaśmieca ich rzeczywistość astralną swoimi urojeniami minusowymi. To taka podszewka cmentarza, bo „do życia przez śmierć”. Czyt. Drzewo, Kronika Akaszy, Ogród, Owoce, Roty, Zieleń.

Pasy biegnące z góry na dół – np. na ekranie telewizora, to fałdy Zasłony Bytu – Paroket, Granica 8/9.
Perfumy – Duch 8-12 w różnych urojeniowych formach, postaciach wyobrażeniowych.
Piasek, proch – duchowe pole, w którym dusze z biegiem czasu toną, tracąc swoją odrębność. Piasek jest często obecny w snach i symbolizuje wielość bytów. Często dusze zamieniają się w piasek, pył, miałki popiół. Dla śniącego oznacza to całkowite zunifikowanie przeszłości, pamięci pokoleń, pamięci genetycznej, zapomnienie tego, co złe i trudne i co w ogóle było. Czyt. Pustynia, Nicość.

Pić alkohol – to tyle co przyjmowanie w siebie Ducha(Spiritus).Dlatego we śnie opróżnianie butelki, kieliszka z alkoholu które w pewnym sensie są minusowymi kopiami Kryształowego Wiru 8-12 i Ducha jest podnoszeniem swojej świadomości.Butelki podobnie jak (ryby napełnione wodą od wewnątrz) są w snach symbolami Dusz- indywidualnych odłamków Kryształowego Wiru napełnione Duchem. Zaskakująco, przypomina ta symbolika, kabalistyczny mit o rozbiciu naczyń .Czyt. Wino, Piwo, Spirytus, Butelka.

Pieczęć – technika tworzenia pieczęci, aby wpisać znakiem swoją wolę w podświadomości jest na poły magiczna. Może stać się nią napisana książka, namalowany obraz, utwór muzyczny. Zapamiętanie pieczęci pomaga połączyć się ze stworzonym w ten sposób egregorem i wpływać na rzeczywistość. Może on prowadzić użytkownika do zarabiania pieniędzy, jak i zdobywania mądrości. Robi to samoczynnie. Podobnie jak to się dzieje z egregorami, taka pieczęć przeżywa swego twórcę i użytkownika, dlatego należy uważać z jej stosowaniem. Może śnić się jako tatuaż na ciele. Czyt. Egregory, Tarcza, Butelka.
Piekący smak – poziom 8/2. Co ciekawe Serafim oznacza płomienisty, gorejący. Usta to według mapy Człowieka Kosmicznego Szczelina – Brama do Nieprzejawienia 8-12. Czyt. Anioły, Poziomy śnienia.

Pies – pojedynczy(czasem dwa, jasny i ciemny albo jeden łaciaty), to strażnik z poziomu brahmanicznego 8/1, zapowiedź Czarnego 8/1, ale i wszystkich archetypów poziomu 8. Gdy grzeczny – stan zrównoważenia Nigredo 8/1, jako łagodny przewodnik sugeruje wypalenie się negatywnych emocji, wyobrażeń minusowo urojeniowych. Trzy psy to strażnicy granicy 5/6, czyli Cerber w stanie rozłożonym na elementy. Agresywny pies lub psy(Cerber) to próba powstrzymania nas przed wejścia bez uprawnień do kanału wstępującego w kierunku Źródła. „Zwierzęta prawie zawsze reprezentują instynkty, gdy spotykamy je w snach i aktywnej wyobraźni. Każde zwierzę reprezentuje inny instynkt lub, jeśli wolisz, inny aspekt instynktu”, twierdziła analityczka jungowska Barbara Hannah w publikacji z 1954 roku „Cat, Dog and Horse Lectures”. Warczący – grzeczne ostrzeżenie. Symbolizuje kontrolowane siły podświadomości i opanowanie instynktów. Dywinacyjnie: symbol wiernego przyjaciela, ochrony, bezpieczeństwa. Czyt. Granice poziomów, Strażnicy, Zwierzęta..
Pierzyna, poduszki – ciepło poziomu Nicości 8/2, ale i mglista puszystość poziomu brahmanicznego 8, jako całości. Czyt. Gorąco, Minusowość.

Pisać, czytać pismo – zrozumieć coś.

Piwo – niższa forma spirytusu-Ducha, żółte 2, jasnożółte 6 złociste 8/3. Czyt. Spirytus, Wino, Butelka.

Pizza, okrągły placek, ser – symbol pełni, jungowska mandala. Otrzymujemy doświadczenie pełni pod warunkiem, że stać nas na ten „luksus”.

Planety – każda planeta to jakiś rodzaj Świadomości. Na Słońcu, które jest rodzajem lokalnego Demiurga odbywa się produkcja proto-świadomości dla całego Układu Słonecznego. Przechodzą one doświadczenia na wszystkich planetach układu, w dostępnych tam ciałach niefizycznych i subtelnych. Podróż trwa dotąd, aż proto-świadomość dojrzeje. W związku z tym, że na planetach układu słonecznego czas płynie inaczej niż na Słońcu najprawdopodobniej nie chodzi tu o dojrzewanie w sensie rozwoju ale o rodzaj różnych poziomów świadomości samego Słońca. Księżyc jest zamieszkany przez czarne istoty (niektóre z ogonami, to te obsługujące pojazdy do których są nimi podłączone), które potrafią kursować na Ziemię stałymi szlakami używając „mioteł”, ale także pojazdów dyskoidalnych. Mieszkają wewnątrz „srebrnego globu”, dostając się do niego przez otwory i różne śluzy zabezpieczające. Nie są zadowoleni z kontaktów bezpośrednich z ludźmi. Ponoć chronią ludzkość przed nisko wibracyjnym kosmosem, ponieważ żywią się nisko-wibracyjnym pokarmem. Są strażnikami astrali, które mają wrócić do cyklu inkarnacyjnego. Ich funkcją jest oblekanie zstępujących na ziemię aspektów Duszy 7 , ich cząstkowych świadomości w gotowe kompleksy karmiczne które są rodzajem wstępnego programu na życie w ciele fizycznym dla takiej świadomości. Stąd w wieli mitologiach świata Księżyc jest domem umarłych. Merkury i Wenus mają skomplikowaną strukturę. Merkury jako będący pomiędzy Słońcem a Układem Słonecznym jest planetą graniczną i segregującą to, co wypływa ze Słońca i co tam wraca. Robi to jako czynnik niewidzialny i nieobecny, nieokreślony i niemieszczący się w materii, choć ją przenikający i oczyszczający. Wenus musi zamieszkiwać wysokoenergetyczna cywilizacja, która tam przebywa „w nie swoim domu”, przeszła bowiem jakieś poważne kryzysy. Wenus wiruje wokół swojej osi w odwrotną stronę niż pozostałe planety układu słonecznego zapewne właśnie w wyniku owego kataklizmu. Na Marsie znajdują się istoty zainteresowane posiadaniem ludzkiego ciała. Kiedyś żyły tam dwa gatunki, jeden prymitywniejszy, drugi bardziej zaawansowany. Przenieśli się za zgodą rządu USA do obozu w Appalachach, zamieszkują bazę, w której skonstruowano bombę atomową. Część ich populacji choruje na chorobę, śmiertelną dla ich „mężczyzn” stąd konieczność pozyskiwania materiału rozrodczego od ludzi. Ta część z nich która jest bardziej rozwinięta i nie potrzebuje ciał fizycznych opanowuje ciała ludzkie. Wielu z ludzi nie zdaje sobie sprawy z noszenia, w swoim umyśle, dodatkowego lokatora. Na planetach gazowych, takich jak Saturn i dalsze, musiały istnieć jakieś cywilizacje na poziomach niefizycznych, śnią się tam bowiem pozawalane budowle. Jowisz stanowi duchowe tworzywo, plastyczne, z którego każdy może tworzyć to, co chce. Zwiększa lęk i agresję, albo radość, dumę i szczęście. Przypomina zaświaty Swedenborga, gdzie każdy ma po śmierci życie zgodne z tym, co wykształcił w swoim umyśle. Na Uranie istniała niegdyś wielka cywilizacja, raczej niematerialna, która została zniszczona przez wewnętrzną rewolucję. Stąd zapewne patronuje procesowi rozkawałkowania i scalenia na nowo psychiki. Neptun, to „planeta ptaka kormorana”, czyli jej składową dwa sprzeczne w gęstości żywioły, powietrze i woda. Ma też swój aspekt dźwiękowy – muzyczny. Czyt. Księżyc, Słońce, Układ Słoneczny.

Pleśń – minusowość poziomu buddycznego 6. Czyt. Poziomy minusowe.

Płachta – sama pusta forma, także membrana między jednym, a drugim poziomem.

Płaszcz, zasłona bytu, stożek – egzystuje na poziomie 8, tuż za Metatronem. Śni się jako stożkowa szata liturgiczna pusta w środku, w złotym, srebrnym, niebieskim, bądź innych kolorach. Można też ją zaobserwować w formie obracającej się złotej płyty (stożek widziany na suficie, czyli w odwróceniu 180 stopni) z nieco ciemniejszymi (perłowymi) rowkami i obracającym się punktem centralnym. Czyt. Poziomy śnienia, Paroket, Metatron.

Płeć – we śnie bywa, że jesteśmy innej płci, niż na jawie. Męskość to czas płynący wstecz w stronę statycznej potencjalności Nieprzejawienia, żeńskość to czas płynący w stronę tworzenia przestrzeni, czyli Przejawienia. Może być to kompensacja własnych odmiennych cech charakteru we śnie, jak śnienie poprzez kogoś lub jakiś wyższy byt. Czyt. Seks.

Płuca – śnią się rzadko, ale trzeba pamiętać, że wejściem do płuc są usta i nozdrza. Części ciała powinniśmy zawsze rozpatrywać na podstawie mapy Człowieka Kosmicznego, talia to granica 5/6 a szyja to granica 8/9. Płuca zatem dokładnie odpowiadają wynicowaniu, jakie odbywa się we wnętrzu Szczeliny 8-12, w Ustach Iśwary, najbardziej jednorodnego z Androgynów, z poziomu 12. Stąd płynie Ruach ha Kodesz, tchnienie Ducha Świętego, stąd wywodzi swoje przed-istnienie Kryształowy Wir, czasem śniący się jako wicher. Zaflegmienie płuc, odpluwanie, pokasływanie, choroba płuc we śnie może wskazywać na ogarnięcie przez minusowe wyobrażenie o Bogu, przekleństwo trudne do przezwyciężenia bez wyrażenia ku temu własnej woli i podjęcia wysiłku duchowego rodzaju. Czyt. Części ciała, Wir, Usta.
Pobierający opłatę – może nim być kasjer czy kasjerka, bileter, sprzedawca. Strażnik poziomu. Dusza zmarłego może go spotkać na granicy 8/9, poziomie 9. Wtedy to Charon, albo Piotr z kluczami do nieba, który wpuszcza, lub nie w strefę Nieprzejawienia. Czyt. Kontrole w snach, Lucyfer.

Pociąg – ciąg struktur Świadomości z jej kolejnymi poziomami. To doświadczenie mocy Kundalini podróżującej kanałem centralnym. Być przejechanym przez pociąg – szykuje się gwałtowna zmiana życia, dezintegracja (rozkawałkowanie), wymuszająca nowy doskonalszy stan bytu. Generalnie to zwiastun dużych zmian w środowisku, pracy, lub życiu osobistym śniącego pod wpływem zbiorowych zjawisk, których jednostka nie kontroluje. Czyt. Pojazdy, Tory.
Podgrzewanie – nad płomieniem, to proces alchemiczny stapiający podgrzewaną substancję w jedną całość. Tak naprawdę to proces Nicościowania temperaturą 8/2, czyli redukcja, krystalizacja 8-12 i rozpuszczenie 6-8, czyli powrót na poziom szeroko pojętej Duszy 6-8. Czyt. Gorąco.
Podróż – pokonywanie drogi kanałem centralnym na poziomach 1-5 to w naszych czasach podróż samochodem osobowym. Na poziomach 6-8 terenowym, ciężarowym lub w okolicach poziomu 8 jednośladem. Linie Konieczności (przeznaczenia), jakim podlegamy to linie autobusowe i pociągi. Czyt. Pojazdy, Koń, Droga, Jednoślady, Samochód osobowy, Pociąg, Samolot, Łódź.
Pojazdy – pojazd świadomości, swoista „prowadnica”, linia Świadomości ciągnąca się od poziomu <10 do 5-1, którą można właśnie zidentyfikować jako ekspresję konkretnego archetypu, hind. guna, gr. nić losu Kloto. Świadomość porusza się często w pojazdach-podporach, nad niektórymi panujemy sami, nad innymi nie i wtedy one panują nad nami, stąd dawniej konie i łodzie, rzeki-węże/smoki, a dzisiaj samochody o różnej „wyporności”, pociągi, liniowe autobusy i jednoślady, statki, samoloty. Jak kiedyś tak i dziś tymi prowadnicami w snach bywają również mosty, ciasne przejścia ograniczone dwiema ścianami, albo wręcz dwa byty prowadzące nas pod ręce. Pick-up, samochód osobowo-ciężarowy to ciało subtelne indywidualne, obciążone stresem. Takie ciało należy przeważnie do kogoś doświadczonego w podróżowaniu we śnie. Duży kamper, czy autobus to dużo większa część Świadomości, niż samochód osobowy, więc obejmuje zakres poziomów 1-5 i 6-8, mieszczą się w nim zbiorowe egregory, ideologie, mody. Stojąca kolejka dwuśladów jest rodzajem węża podobnego do pociągu. To rodzaj unieruchomionej tendencji (minusowej) w przestrzeni 6-8. W okolicach Szczeliny 8-12 samochód we śnie zazwyczaj jest kradziony, albo tracimy go w inny sposób. Czasem na poziomach 6-8 jeździmy jednośladem, motocyklem albo rowerem. Pojazdy UFO, wimany są ciemne w środku, mają tam coś w rodzaju sarkofagów, w których leżą fizyczne ciała pilotów, a pojazdem operują ich astrale. Do pojazdów Świadomości można zaliczyć także buty. Giną one przeważnie na granicy 8/9. Czyt. Pociąg, Jednoślad, Koń, Samochód osobowy, Samolot, Łódź.

Pojemniki do wypełnienia – nadawanie osobistego sensu poziomom świadomości.

Polacy – we śnie Polaków rodacy to ludzie, którzy są mniejszością w gorącej (Nicość 8/2) części Przejawienia. Nie chodzi o Polaków jako nację, która jest ponad innymi, ale o nas, czyli ludzi jako takich. Czyt. Nazwy, Niemcy.

Pomarańcza – symbolizuje szczęście i spełnienie pragnień. Czyt. Owoce.

Pomarańczowy kolor – poziom 6. Mnisi buddyjscy noszą pomarańczowe szaty. Czyt. Kolory.

Pomidory – ciała przyczynowe wraz z ich zawartością: ciałem fizycznym, energetycznym, astralnym i mentalnym. W analizie symbolu, czerwieni znajdziemy element złoty (pomo-)d’oro, czyli <10 to 8/3. Krzak pełen dojrzałych pomidorów – karmy aspektów i rodzina Duszy. Pomidory to coś pomiędzy rotami, a karmicznymi kulami kauzalnymi, wielu żyć, wielu aspektów zamieszkujących na poziomie szóstym Dom Dusz naszego Atmana (7), taka filozoficzna waluta duchowa. Czyt. Czerwony, Złoty, Rośliny, Owoce, Roty, Dom Dusz.

Pomniejszenie/powiększenie – czyli mikropsja postaci, przedmiotów, wskazuje na rejon minusowy, poczucie niższości, mniejszej wartości w życiu. Jego przeciwieństwem jest powiększenie postaci, czyli makropsja. Minusowe postaci z obserwowanego poziomu są pomniejszone względem śniącego, a wydają się wielkie, gdy to śniący je obserwuje z minusowości przez własny minusowy filtr. Kiedy nasza świadomość spoczywa na pozycji plusowej, wszystko co urojone minusowo (piekielnie) jest małe. Kiedy człowiek zachodu demaskuje dobro i piękno jako jedną z form urojeniowości nie musi dla odmiany sycić się brzydotą i rozpaczą, lub krzywdą innych. Kiedy tak czyni nie integruje urojeniowego cienia, ale mu ulega. Zawsze należy kierować się harmonią etyczną i estetyczną, ta jest bowiem środkiem pomagającym utrzymać równowagę. Procesowi pomniejszania towarzyszy odczucie ciężaru, lepkości. Czyt. Cień, Karły, Minusowość, Poziom minusowy, Piekła.
Postać z jedną piersią (prawą, dla stojącego naprzeciw – lewą) – to Karmicielka naszego przejawienia, żeńska aktywna forma Boga. Jej przejawami są Dobra Matka i Biała Bogini. To pewien rodzaj androgyniczności, ale dotyczący „korpusu ciała” Świadomości, a nie „głowy”, czyli przestrzeni ponad-buddycznej, ale jeszcze poniżej brahmanicznej. Może się przyśnić jako np. matka wkładająca dziecku na głowę miseczkę swego stanika, albo karmiąca synka z butelki, aby nie zniekształcił jej jednej piersi. Czyt. Archetypy, Matka.

Półkoliste stadiony/amfiteatry – znajdują się na poziomie buddycznym świadomości, niektórzy nazywają to Radą Starszych albo Sądem cząstkowym. Czyt. Amfiteatr, Sąd.

Pralka – symbol karmy. Koło karmy, którego celem jest udoskonalenie i oczyszczenie świadomości błądzącej w Przejawieniu. Czyt. Karma, Mała Karma, Wielka Karma, Wir.
Prawa strona – we śnie to kierunek ku urojeniowości dodatniej, czyli temu, co przywykliśmy traktować jako rzeczywistość. Strona naszych duchowych przewodników, partnerów życiowych, „Aniołów stróżów”. Prawy dół na Ekranie Śnienia to w sensie życiowym – materializm. Po prawej pojawiają się realne byty przewodników o wysokim poziomie „duchowości”, elementy naszej duszy 7.

Przedstawienie, sztuka grana na scenie – dominacja udawania i fałszu.Może symbolizować przekaz z drugiej ręki.

Przeźroczystość – szklistość, poziom 7 i 7+.

Przyglądanie się czemuś we śnie – wtedy obraz się powiększa. Następuje ogniskowanie na szczegół, jak zoom, a sen przenosi się na głębszą płaszczyznę.

Ptaki domowe – aspiracje ograniczone do oczyszczenia energii psychicznej. Reprezentują skrzętność, codzienną dbałość o sprawy, zaaferowanie małymi życiowymi sprawami. Gdaczące, kwaczące w stadzie mogą symbolizować przeciętne otoczenie śniącego, skłonne do przyziemnego krytykowania i obgadywania.

Pustynia – poziom 8/2, Nicość. Buddyjska pustość. Czyt. Piasek, Poziomy śnienia, Nicość, Afgańczyk.

Putino-podobny – Czerwony <10 przywódca poziomów wielkiej i małej karmy, w kontekście minusowym. To najstarszy poziom Wielkiej Karmy już w Nieprzejawieniu 8-12. Uosobienie Chrystusa Tronującego chrześcijan. Czyt. Czerwony, Rosjanie, Mała Karma, Wielka Karma, Poziomy śnienia.

Radio – namierzacz i dostrajacz częstotliwości. Przekłada się w życiu na posługiwanie się intuicją, nasłuchiwanie podpowiedzi z góry.

Raj, Eden – bramy Edenu są strzeżone przez cherubiny uzbrojone w ogniste wirujące miecze. W naszej, śniących, nomenklaturze ta brama to Nicości 8/2, Szczelina do przestrzeni 8-12. Rajski wąż to nic innego jak ogromny wąż-dusiciel, anakonda, z niewielką głową, pilnujący przejścia przez przestrzeń 6-8. Czyt. Ogród, Poziomy śnienia, Wąż.

Rakieta iskrząca nad głową, fajerwerk – plusowa, choć oczywiście urojeniowa wizja Kryształowego Wiru dostrzegana z wnętrza Szczeliny 8-12, wybuchającego i jednocześnie wsysanego do Punktu Źródłowego. Czyt. Wir.

Rana na szyi czy karku – odrzucenie możliwości przejścia granicy 8/9. Jeśli zabliźniona – powrót w to miejsce z wyleczonym nastawieniem. Czyt. Części ciała, Głowa.

Reny, woły – to samo co konie, pojazdy Świadomości. Czyt. Pojazdy, Koń.

Rodzice – nasza relacja do własnych ojców nie jest, tak jak twierdzili psychoanalitycy, przeniesiona na Boga, a odwrotnie. Kiedy budujemy iluzję swojej oddzielności negujemy Boga, czy fizycznego ojca jako autorytet właśnie po to, aby się od Niego/niego oddzielić. Nieobecność rodziców jest typowa dla nieco wyższego poziomu w Szczelinie 8-12. Rodzice widzialni są niższym stanem poziomu Świadomości, niż niewidzialni. Jeśli są widoczni jednocześnie i są oddzielni to jest to przejawieniowe 1-8 odbicie Androgyna 8-12. Rodzice widzialni nigdy na wyższych poziomach nie występują jednocześnie. Widzimy albo Matkę, albo Ojca. To wymienne oblicze jednego bytu. Ta wymienność prowadzi właśnie do powstania na jeszcze wyższym poziomie Oblicza androgynicznego. Matka w snach nie jest naszą ziemską matką, mimo, że tak wygląda. Owszem może nam się przyśnić i ta nasza ziemska, ale wtedy nie tyle będzie podobna do naszej matki, co będziemy wiedzieli, że to ona. Kiedy strumień Świadomości, mający swój początek w Źródle (Nieprzejawienie 8-12) zstępuje, śni się jako Matka, a z czasem Córka (Demeter-Persefona u Greków, Matka/Maria-Maria Dziewica u chrześcijan). Kiedy wstępujemy/zstępujemy Matka 10 przekształca się w syna<10 lub odwrotnie i jest jednocześnie Ojcem 10. Jest to coś, co chrześcijaństwo określa współistnieniem w ramach Trójcy Świętej. Ojciec 10 z głębi Nieprzejawienia często śni się jako ojczym, albo ktoś niespełna rozumu, sklerotyk, pijany (wersja minusowa), tudzież z twarzą przypominającą klowna. Skoro występują we dwoje naraz, to mamy do czynienia z przejawieniową, minusową kopią Nieprzejawienia 8-12. Czyt. Archetypy, Ojciec, Matka, Androgyny.
Rosjanie, bolszewicy – nam, Środkowym Europejczykom, jako strażnicy Małej Karmy poziomu czerwonego kauzalnego śnią się Ruscy. Czyt. Putin, Czerwony, Poziomy śnienia, Mała karma, Strażnicy

Rośliny – bujna zielona roślinność wskazuje na poziom 3, wyobrażeniowo-emocjonalny. Jarzyny ugotowane oznaczają, że psyche znalazła się w stanie spoczynku. Jadalne rosnące na grobie – kłopot z głodnymi duchami i odradzającą się pamięcią rodu, bądź nawet klątwą rodową. Surowe i przez to niesmaczne, jak ziemniak czy burak – dolegliwości i problemy powodowane przez głodne duchy. Rośliny w doniczkach to karmy aspektów Duszy, drzewa życia. Zieleń, to oczywiście poziom 3 (astral). Węże i drzewa to całe kompleksy indywidualnych dusz. Czyt. Drzewo, Park, Ogród, Owoce, Zieleń.

Rozmaryn – obdarowanie bliskiej osoby rozmarynowym bukietem, lub dotknięcie go gałązką tej rośliny to błogosławieństwo i znak zapewniający o dozgonnym uczuciu. W krajach anglosaskich rozmaryn wplata się w pogrzebowe wiązanki, by pokazać, że pamięć o zmarłym nigdy nie przeminie, bo zawsze będzie on obecny w sercach przyjaciół. Dla mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego rozmaryn to ziele niemal święte, gdyż popularna jest tam legenda o tym, że to właśnie krzak rozmarynu dał schronienie Matce Boskiej w czasie ucieczki do Egiptu.

Rozstanie – odejście, rozwiązanie sprawy swojej zdrady i uwolnienie się ze związku z kobietą, oznacza chęć odejścia z Przejawienia, które ma naturę żeńską Demeter/Persefony.

Rura – kanał, którym można się prześliznąć w inny wymiar, z jednego to innego świata, ruchem ślizgowym. Jest nim Nicość i przejście między Przejawieniem i Nieprzejawieniem. Czyt. Komin, ZR, Granice poziomów.

Ryby – ryba to tyle, co Dusza indywidualna 7, wieloryb to Naddusza 7+. Podzielona ryba przypomina Człowieka Kosmicznego z jego trzema poziomami, materia-dusza-duch. Znak ryb jest ostatni przed osiągnięciem ciała buddycznego i uwolnieniem się z koła karmy, to przejście z ciała przyczynowego do buddycznego. Może pojawić się w formie rysunku, ryby w wodzie lub łowionej, albo na talerzu, jako przysmak. Ma konotacje chrześcijańskie, więc pływające w wodzie mogą oznaczać wyznawcę, wierzącego, wiernego jakiejś idei duchowej. Łowić ryby na wędkę – podryw, wabienie, zachęcanie nieświadomych, pragnienie spotkania kogoś ważnego ze strefy Duszy (zależne od rodzaju i wielkości ryby), przyciąganie. Są to symbole duszy, zatem usmażone to już wyniesione poza obszar życia do Nieprzejawienia 8-12. Czyt. Dusza, Woda, Rzeka.

Rzeka, strumień – świadomość przejawiona, zdążająca z biegiem czasu w górę lub w dół strumieniem Przejawienia. Po drugiej stronie rzeki, jako granicy 5/6 rozciąga się świadomość zbiorowa i poziomy duszy. Czyt. Jezioro, Woda, Czas, Strumienie Świadomości, Granice poziomów.

Sadzonki, nasiona, sadzenie i pielęgnowanie – astrale, zalążki karmy wchodzące w realizację w materii przejawionej. Zielone sadzonki – pierwotne ziarno karmiczne aspektów Duszy 7, które sadzone i pielęgnowane na tym poziomie przybierają formę drzewa karmy. Dojrzałe drzewo karmy albo ulega ostatecznie rozpuszczeniu, kiedy Dusza 7 decyduje o powrocie do Źródła, albo po przekroczeniu możliwości wcielania się na Ziemi szuka swoich mniej lub bardziej fizycznych nośników, tak jak tu był nim np. człowiek, na innych poziomach Świadomości, na innych planetach tego układu słonecznego, czy innych systemach planetarnych. Czyt. Ogrodnik, Rośliny, Pomidory, Zieleń, Planety, Nasiona.

Sajgon – symbol Chaosu-Nieprzejawienia, a na dodatek żółtego kanału energetycznego prowadzącego od 2 do 8/3. Czyt. Nazwy, Azjaci, Kolory.

Samobójstwo -pozbycie się blokującego poruszanie 'ja’, otwarcie nowej przestrzeni Świadomości, w czasie.

Samochód osobowy – ciało subtelne. Ważny jest jego kolor, typ. Czyt. Kolory, Pojazdy, Podróż.

Samolot – pojazd świadomości z poziomu żywiołu Powietrza 8-12, odpowiada strefie głowy w Kosmicznym Człowieku, czyli Nieprzejawieniu. To krzyż w powietrzu, zatem cecha Nieprzejawienia 8-12, w pewnym sensie łączy całe przejawienie od dołu do góry. Lecący – wysokie loty, dalekosiężne zamiary, plany, przedsięwzięcia, tym większe i zbiorowe, im większy samolot. Wojskowy wskazuje na wielką mobilizację grupową, zagrożenie konfliktem. Czyt. Lotnisko, Pojazdy, Podróż, Części ciała, Wznoszenie.

Sąd – Rada Starszych/Sąd Cząstkowy na niższym (6) poziomie. Ocena dorobku życia, sytuacji, rozwiązań. Dwa aspekty poziomu Brahmanicznego 8, oskarżycielski i obrończy, są wytworem naszej małej świadomości 1-5), tak jak Rada Starszych, Rada Przodków, Sąd Cząstkowy i Ostateczny. Zasadza się na naszym małym ‘ja’, które łamie Konieczność, postępując według własnego egotycznego widzimisię. Czyt. Amfiteatr, Stadiony, Konieczność, Szatan.

Schody, drabina do nieba – element snów o przestrzeniach, gdzie chodzi się w trzyosobowych grupach. Schodzenie łączy się z powrotem do ciała, często z przykrymi odczuciami po przebudzeniu. We śnie schodzenie nisko, w ciemne korytarze, piwnice, podziemia oznacza też obniżenie wibracji. Wznoszenie powoduje coraz głębsze zasypianie i doznania coraz bardziej wzniosłe, do latania włącznie. Czyt. Troistość, Podnoszenie.

Seks – w snach pełni inną rolę, niż się to powszechnie rozumie, nawet związki kazirodcze, o czym wiedzieli już starożytni, nie obciążają moralnie śniącego, a opowiadają o stopniu połączenia z wyższymi warstwami Świadomości. Energia orgiastyczna może być poziomem Nieprzejawionym 8-12. Tam realizują się więzi kazirodcze i związki seksualne z Androgynami. Ewangelia Tomasza opisuje to tak: „105 Rzekł Jezus: „Kto pozna swego ojca i swoją matkę, tego nazwą synem rozpusty”. Związki seksualne na niższych poziomach (inkuby/sukkuby) mają podobną strukturę, odbierana w nich jest energia Śniącego, stąd ta orgazmiczna przyjemność ubytku. W akcie seksualnym, we śnie czy w medytacji, byty pobierające od śniących/medytujących energię w postaci podniecenia, błogości lub nawet orgazmu podszywają się pod egregory/jidamy medytacyjne. Pochodzą z astralu 3 i swoje korzenie mają w innych śniących lub medytujących (w związku z tym uwaga na guru-jogę), albo w osobach takich jak szamani, czy okultyści lub w bytach nieludzkich, które w ten sposób zaopatrują się w energię. Ponętna Dakini może okazać się w rzeczywistości starym bezzębnym lamą, prowadzącym właśnie medytację długiego życia. Czyt. Androgyny, Płeć.

Serce – z poziomu 8/3 zamknięte, lub otwarte dla poziomu 7/7+ równa się zgodzie, albo jej brakowi przy wstępowaniu w Szczelinę Nieprzejawienia 8-12. Gdy pełne krwi to doświadczenie spotkania z Czerwonym <10. Czyt. Części ciała, Czerwony.

Skóra, futerał – zasłona. Jeśli ciało odarte ze skóry – to proces przemiany psychicznej, wiodący do zyskania nowej roli w życiu. Czyt. Płaszcz, Mięso, Rozkawałkowanie.

Słońce – brama do tego układu planetarnego dla aspektów Dusz indywidualnych 7. W snach postacie o południowej karnacji, albo Japonia (Kraj Wschodzącego Słońca) mają z nim związek. W pobliżu Słońca znajduje się tzw.( Michael Newton) „oczyszczalnia dusz” (może śnić się jako kabiny prysznicowe, zabiegownia naprawcza) dla umarłych. Byty o charakterze apollińskim, bóstwa słoneczne śnią się z charakterystyczną koroną sterczących , krętych włosów o wysokiej energetyce. Do symboliki solarnej należy włączyć wszelkie przedmioty okrągłe, np. talerze, czy monety o złotym kolorze. We śnie wielka śmieciarka z umeblowanym wnętrzem i z wirującym bębnem wystąpiła jako alegoria Układu Słonecznego. Prawdziwym sprawcą zmiany porządku „naszego” świata jest bóg solarny będący kreatorem czwartego (mentalnego) poziomu Świadomości w tej okolicy wszechświata i działających w jego wnętrzu konglomeratów/cywilizacji/Zgromadzeń. To on za ich pomocą jak przy użyciu programów operacyjnych, przebudowuje peryferyjne świadomości w obrąbie swojej domeny. Uśrednia je, aby tworzyły jedną harmonijną całość, nowe ciało swiadomości boga solarnego „naszego” układu słonecznego, nowy zasób świadomości pozwalający mu przeciwstawić się Bogu Przejawienia Metatronowi 8/3, to jego ucieczka przed anihilacją i powrotem do Nieprzejawienia 8-12, jaką mógłby zadysponować Metatron 8/3. Mamy zatem do czynienia ze zstępowaniem Świadomości w materię i z lękiem przed powrotem do Nieprzejawienia, tyle, że proces ten dotyczy boga naszego układu słonecznego (nawet jego!), nie nas personalnie, ale nas jako jego domeny. Umysł Słońca, działający w swoich materialnych i subtelnych ciałach, inteligencja (4 poziomu) przeciwstawia się najwyższym warstwom Świadomości tego Przejawienia 8/3. Czyt. Planety.

Smok – zapewne odpowiada upadłemu aniołowi, Smokowi Przedwiecznemu, ale to nic innego jak wola zstępująca w Przejawienie, wyłaniająca się ze Szczeliny 8-12, pierwotne byty przejawiające się (dualizm skrzydeł), wychodzącymi z Nieprzejawienia przez bramy Nicości 8/2 (ogień). Z tymi aniołami bywa inaczej, niż nam się wmawia. Najpierw muszą „upaść” w Przejawienie, aby potem „wzlecieć” ku Nieprzejawieniu. Smok, czyli skrzydlaty wąż często bywał utożsamiany z Jezusem, tj. ukrzyżowanym wężem. Alchemicy określali go Merkuriuszem. Umarł i zmartwychwstał, mamy zatem w symbolu smoka-węża/Jezusa-Szatana (czyli Logosa) zawartą całą historię Przejawienia. Może śnić się jako drapieżny dinozaur, co może mieć związek z gadzimi przodkami niektórych „rodów wybranych”. Czyt. Dinozaury.

Sołtys (etymologicznie ma związek z sol, solo) – we śnie pierwszy z pojedynczych przedstawicieli odgórnej władzy, Atman. Córka Atmana-sołtysa to aktywna część operacyjna Świadomości na poziomie ponad-buddycznym, upersonifikowana działająca część operacyjna Świadomości. Czyt. Atman, Poziomy śnienia, Słońce.

Spirytus, wódka – w snach jest symbolem treści Dusz (Spiritus- Duch czyli poziom 8-12). Poziom nośnika/rozpuszczalnika duszy. Czyt. Wino, Ocet, Piwo, Butelka, Pić alkohol.

Spowolnienie podróży, ruchu (korek, blokada na drodze, szlaban) – potrzeba zwolnienia upływu czasu, zachodzących zdarzeń, refleksji. Czyt. Droga, Podróż, Grząskość.

Srebrny, srebrzystość (a nie złoty) – prawie najwyższy poziom Świadomości tego Przejawienia. Kolor nauczycieli duchowych. Poziom Daat, urojeniowej wiedzy ludzkiej, filia Czarnego 8/1. Czyt. Pułapka Daat, Kolory, Ołów.
Stare dziecko, a nawet dzieciątko – najstarsze funkcje Świadomości. Najstarsza świadomość bycia sobą, najstarsze Ja. Jungowski starzec, który jest jednocześnie właśnie narodzonym dzieckiem. Taki sens ma Boże Narodzenie. Dlatego kiedy śnią się nam dzieci możemy mieć do czynienia z najstarszymi strukturami Świadomości, których jeszcze nie zintegrowaliśmy. Czyt. Archetypy, Dziecko, Starzec.

Starówka, stare miasto – najstarsza część zbiorowej Świadomości, jej stare/dawne struktury.

Staruszkowie – stare formy świadomości.
Starzec brzydki i upiorny – urojeniowo minusowa postać Boga, czyli Czarny 8/1 osobiście, uosabia cały zestaw negatywnych rojeń, z którymi staje się we śnie twarzą w twarz. Czyt. Archetyp, Cień, Starzec.

Stoiska targowe, bazar, targ – przedstawianie swoich poglądów, wytworów, utworów, efektów pracy. Targowisko próżności, rywalizacja z innymi poglądami, twórcami, potrzeba zwracania uwagi na swoją pracę, poczucie wartości, wartościowanie.

Stół nakryty obrusem – może symbolizować ołtarz, zależnie od osób zgromadzonych przy nim. Rodzaj zastawy mówi o ofiarowaniu.

Struktury państwowe – symbolizują hierarchię, a zatem odpowiadają w pewien sposób zakresom poziomów Świadomości. Z miejsc dla śniącego odnoszących się na jawie do poszczególnych urzędowych ustaleń można wnieść o stopniu uogólnienia symboliki snu. Często odnosi się ona do kwestii społecznych, rodziny, lokalnej społeczności, obyczajowości, rozwoju kultury (czyli świadomości ogólnej) kraju, narodu czy nawet świata. Można zatem zwracać uwagę na to, gdzie dzieje się akcja snu. W mieszkaniu/domu, rodzinnej miejscowości/mieście, w mieście powiatu czy województwa dla Śniącego, czy w stolicy, własnego kraju czy innego państwa. Ten element bywa stały i właściwy dla osoby śniącej. Dyrekcja znajduje się w Warszawie.

Strych – zbiorowy poziom mentalny ludzi, w snach często przedstawiany jako „drewniana” kopia Nicości 8/2. Tam włada stara kobieta (Demeter/Dobra Matka 10 i jej hipostazujące niżej, w dodatnią i minusową urojeniowość aspekty/Persefona). Czyt. Dom.

Sypialnia – element Domu Dusz. Można tam spotkać inne aspekty swojej duszy.

Ślepe ściany – przejścia niedozwolone, zamknięte granice. Czyt. Droga, Granice poziomów.

Śliskość – element, który się pojawia w Nicości 8/2 poziomu brahmanicznego. W tym miejscu, jeśli śniący zachowuje świadomość siebie, odczuwa śliskość jako lepką ciągnistą poświatę dookoła.

Ślub – niekiedy w snach Anima występuje np. jako księżniczka. Ślub z nią i wcześniejsze pokonanie potwora bywa rodzajem zjednoczenia z archetypem [Wikipedia]. Zapowiedź ustabilizowania świadomości Śniącego na wyższym poziomie, łącznie z relacją względem Nieprzejawienia. Czyt. Anima/Animus, Archetyp.

Śmierć – w snach jest sygnałem o pojawieniu się w polu naszej świadomości elementów Nieprzejawienia 8-12. To przeniesienie Świadomości do Nieprzejawienia 8-12. Zapowiedź odejścia czegoś/jakiegoś naszego aspektu w bezpowrotną przeszłość i przemiany świadomości. Czyt. Trupy, Umarli.

Śmietnisko, góra śmieci – geoidalny „koszyk” (ziemska materia), w którym są upakowane półświadome końcówki (ludzie) rozdrabniające materię. Dewowie (8) potrafią mówić o nas bardziej dosadnie, kiedy ich nie słyszymy, albo wiedzą, że nie wiemy, o kim mówią. Łyżkojady, śmierdziuchy to tylko te bardziej żartobliwe określenia ludzi.
Świątynia, zamek, Szklana Góra albo Wieża – nie jest niczym innym jak Wirem 8-12 lub Świątynią we wnętrzu Kryształowego Wiru. Miejsce gdzie stoi Tron Boga -upunktowione Źródło Świadomości(Wewnętrzny Horyzont Zdarzeń Nieprzejawienia) Świątynie chroniona jest z zewnątrz przez cztery Serafiny (Płomieniści) gorejące stożki(kiedy przybiorą formy osobowe stają się Sześcioskrzydłymi). Serafiny są poczwórną (stąd Czerwony krzyż na poziomie <10) protoprzejawieniowością Boga Źródłowego. Są w pewnym sensie NIM. Kształt stożków Serafinicznych jest odbiciem poczwórnej czwórnatury Kryształowego Wiru 8-12(Odpowiadają mu cztery elementy alchemików, piąty, quintesencja to ich zespolenie w nadrzędną jedność). Kwadraty i czworościany jakie spotykamy w snach na poziomie Nicości 8/2 to wynicowane(13=8/9) formy owej krzyżowej(<10) czteroelementowości z Nieprzejawienia.
Niektórym śni się jako zamek na szklanej górze albo szklany pałac (tak jak w baśniach). Mur zbudowany z kryształów. Istotne jest, że aby wejść, ujrzeć wejście należy stanąć naprzeciw niego. Kiedy jesteśmy spolaryzowani w lewo ku urojeniowości minusowej albo w prawo ku urojeniowości dodatniej nie zobaczymy go. To owo biblijne uch igielne, most jak ostrze miecza, cienkie jak włos. Kiedy zdekoncentrujemy się podczas przekraczania spadniemy w Przejawienia 8-1 i to najczęściej po stronie minusowej.
Czasem zapowiadają bliskość Świątyni ściany lub posadzki wyłożone szklistymi kafelkami. Im bardziej zbliżamy się do Świątyni, tym bardziej symbole męskie i żeńskie zbliżają się do siebie. Za drzwiami Świątyni pojawiają się androgyny. Wolne mieszkania w zamku – urojeniowa wersja wnętrza Szczeliny 8-12 – „Wiele mieszkań jest w domu Ojca mego”.Czyt. Wir, Androgyny, Szczyt.

Świętość – odczuwanie teofanicznego zachwytu a w formie minusowej, teofanicznej trwogi, to poziom wnętrza Szczeliny 8-12, odczucie wzniosłości to 7+ i 8 a przytłaczającej potęgi to minusowa odmiana tych poziomów. Miłość to poziom Atmaniczny 7 poziomem minusowym jest odczucie depresyjnej pustki-głodu miłości. Aby podnieść naszą dzienną świadomość do poziomu 7 należy wzbudzić w sobie stan wdzięczności. Wdzięczność może być skierowana na dowolne osoby i obiekty ponieważ to sam stan odczuwania wdzięczności w naszej świadomości jest tym co nas natychmiast lokuje na poziomie Duszy indywidualnej 7 a nie to wobec kogo odczuwamy wdzięczność. Podobnie jest z omówionymi powyżej, wznioślejszymi odczuciami. Czyt. Poziomy śnienia, Miłość.

Świnia – instynkt podążania w dół, ku materii, aby się nasycić. Pragnienie materialnych satysfakcji i zaspokajania przyjemności zmysłowych za pieniądze. Sytość i wieczny głód. Hedonizm. Świadomość zstępująca, żądna jakichkolwiek doświadczeń. Czarna świnia – uosobienie Czarnego i strumienia zstępującego. Czyt. Czarny, Strumienie świadomości, Zwierzęta.

Szafa – tak jak ubranie, oznacza pełnioną rolę zewnętrzną, według nawyków codziennego funkcjonowania, przyzwyczajeń. Skrywają się w niej emocje i sprawy, których się wstydzimy nawet przed sobą samym, innym prezentując oficjalne wersje zachowań. Czyt. Kieszenie.

Szambala – miejsce ukryte pod ziemią, którego mieszkańcy, żyjący w subtelnych ciałach powoli się już ewakuują.

Szary, szaro-czarny – jeśli ubranie jest w szaro czarne łaty to poziom 8/1. Szara (-) wiedza, ludzki odpowiednik srebrnej, brahmanicznej. Czyt. Kolory.

Szaraki, szarzy, czyli kosmici napadający ludzi we śnie – szarak to bardzo względne pojęcie. Dusza to już nie ich zasięg. Jednak grzebią co niemiara na połączeniu ludzi z ich Duszą.

Szczyt góry – szczyt jest punktowym zwieńczeniem wielu dróg. Punkt Źródłowy. Czyt. Świątynia, Źródło, Wir.

Szkoła – to element domu Duszy na poziomie 6. Poszukiwanie szkoły to wybór sposobu rozwoju swoich ciał subtelnych. Wyjście ze szkoły – czas na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Śnić się może jako kontakt z osobami znanymi z czasów szkolnych. Czyt. Egzaminy, Poziomy śnienia.

Sznur, smycz – dawni ezoterycy ten sznur/sznury łączyli ze sznurem ektoplazmy wychodzącym ze splotu słonecznego, to ów słynny sznur astralny. Jego przerwanie miało powodować śmierć. Czasem ten sznur psy pilnujące Granic 5/6 i 8/9 starają się przegryźć.

Szpada – sonda. Gdy srebrna sygnalizuje poznanie (iluzoryczne, to na ludzkim, mentalnym poziomie ) i jest odpowiednikiem kabalistycznej sefiry Daat z poziomu 8/1. Czyt. Pułapka Daat, Igła, Miecz.

Szpital dusz – (także sypialnia) pojawia się w niższych warstwach ciała buddycznego 6, ponad Granicą 5/6. Miejsce, gdzie naprawia się uszkodzenia aspektów wyniesione z życia indywidualnego 1-5. Trafia się z niego, kiedy przemieni się w snach w Poczekalnię, do ciała fizycznego jako jeden z aspektów po ubraniu w karmę którą dysponują w okolicach Ziemi Czarni ulokowani w strefie księzycowej. Drugi szpital znajduje się ponad granicą 8/9 pod nadzorem Czerwonego <10. Ta regeneracja może odbywać się również w snach. Czyt. Dom Dusz, Poziomy śnienia.

Szwecja – jako kraj północny i raczej zimny, o specyficznym socjalizmie społecznym prowadzi raczej ku minusowej wolności, o cechach umowy społecznej. W Szwecji wszystko dzieje się z automatu – kiedy tylko podporządkujemy się byciu biernym, katolickie zbawienie samo wciągnie nas do swojego egregorialnego państwa. Kolor flagi tego kraju to niebieski – mentalny(4) i Nadduszy (7+) oraz żółty krzyż fizycznej energii (2). Na poziomie 7+, Nadduszy, ukryta jest największa tajemnica chrześcijańskiego Zbawienia. Zbiorowy egregor (-7) eksploatowany przez sześcioskrzydłego Serafina z jedną parą skrzydeł martwych, jedną chorych i jedną zdrowych. Wystarczy stać się biernym i poddać mechanizmowi zbawiania przez istniejącą religię panującą. Czyt. Nazwy, Kolory, Egregory, Metatron, Mapa.

Szyba – wskazuje na bliskość granicy 5/6. Szklana ściana oznacza granicę czasu. Ale w nieco innym sensie, niż to nam się wydaje. To element kryształowego muru na granicy ze Szczeliną 8-12. Ma związek z podróżowaniem w czasie, bo za tą szklaną ścianą nie ma już czasu. Kiedy się zatem za nią udamy, to możemy potem wrócić świadomością do Przejawienia w dowolnie wybranej chwili. Szyba zaparowana od wewnątrz – mgła Brahmaniczna 6-8. Czyt. Okna, Granice poziomów, Kryształowy Wir.

Szyja, gardło – poziom granicy 8/9. Czyt. Części ciała Człowieka Kosmicznego, Granice poziomów.

Tama, zapora, śluza – przegrody prowadzące do różnych światów. W postaci drzwi jest przegroda pomiędzy indywidualnymi astralami bytów świadomych.

Taniec – z kimś może zapowiadać próbę manipulacji ze strony tej osoby. Ma podobne znaczenie, jak stosunek seksualny czy pocałunki we śnie: równoważenia potencjałów męskie-żeńskie, aktywne-bierne. Na dodatek rzadko kiedy bywamy podmiotem tej wymiany.

Telewizor – senne urządzenie do dalekich połączeń,na przykład z Duchem Świętym. Pilot do odbiornika – Przewodnik, pośrednik w celu nawiązania połączenia.

Temperatura rosnąca/gorąco/płomienie – gdy budzimy się spoceni to nie piekło, ale przestrzeń Świadomości, Nicość 8/2, w której albo rozpadają się, albo tworzą formy, zależy czy poruszamy się do góry, czy do dołu. Religie ustawiły zaporę nazywając Czarnego (8/1) Diabłem, a gorącą Nicość (8/2) Piekłem. Te zakazy nie obowiązują poziomu 7 i to on decyduje. Czyt. Zimno, Minusowość, Piekło.

Trawy – wskazują na elementy poziomu 3 (zieleń). Czyt. Zieleń, Rośliny.

Truskawka – symbol rzymskiej bogini piękna i miłości, Wenus. Czyt. Owoce, Czerwień.

Trupy – poziom we wnętrzu Szczeliny 8-12, gdyż granica 8/9 jest granicą życia i śmierci. Tam nie ma już życia w sensie bytów przejawieniowych, stąd byty z tego poziomu są dla śniącego umarłe. Ktoś martwy to częsty w snach symbol określający protoelementy Nieprzejawionego Boga. Czyt. Nieprzejawienie, Śmierć, Umarli.

Tworzywo sztuczne – urojeniowość, fałszywe przekonania.

Ugrzęźniecie np. w błocie – popadnięcie w niewolę materii. Kałuże brudnej wody – jeśli w nie trafić, przechodzić lub przejeżdżać – możliwa przejściowa choroba w niedługim czasie. Czyt. Grząskość, Błoto.

Układ Słoneczny – jego sensem jest rozwój świadomości, która zmierza w kierunku ósmej planety i ósmego wymiaru. Tam zostanie pozbawiona fizyczności, ale osiągnie poziom żółty, a potem zielony. Czyt. Planety, Księżyc, Słońce.

Ukraina, Ukraińcy – graniczność, skrajność, ekstremum. Strefa kauzalna. Czyt. Nazwy, Putin, Czerwony, Rosjanie.

Umarli – jeśli w snach występują znani nam zmarli jako żywi, znaczy to, że lubimy nazywać obce byty subtelne znajomymi imionami. Czyt. Trupy, Śmierć.

Unia Europy, unia, zjednoczenie państw – matryca 5/6 i jej czarna obsługa Ratowników, za którą znajduje się Atman 7 równy Brahmanowi 8. Procesy globalizacji, jakie obserwujemy na Ziemi nie są jedynie procesami lokalnymi. Takiej unifikacji (Unia) i filtrowaniu siecią/matrycą podlega cały otaczający nas Wszechświat. Świadomości, które czują się na siłach, aby podjąć realizację tego procesu, wykonują go w niespodziewany dla nas sposób. Globalizują poprzez antagonizowanie, potem odcinają skrajności i przygotowują do kolejnego antagonizmu, do konfrontacji kolejnych poziomów, oczywiście nie odbywa się to bez pojedynczych aktów oporu. Proces filtrowania matrycą jest realizowany centralnie, wydaje się jednak, że to sprawka Czarnego 8/1, bo zapomniano otworzyć filtrowanym bytom drogi ucieczki do Świątyni Nieprzejawienia 8-12, a nasze koszmary są tego odbiciem. Nasze umysły we śnie są wciąż konfrontowane z innymi świadomościami po to, aby można było oddzielić od siebie te ze skrajnie różnymi poziomami wibracji. Czyt. Koszmary, Kraty, Granice Poziomów.

Upadanie lub powstawanie/wznoszenie się – ma związek z kierunkiem przekraczania poziomu Nicości 8/2 przez Świadomość, która udziela doświadczenia szczytowego (stąd często pojawiają się również Święta Góra lub Święte Drzewo Życia). Czyt. Strumienie świadomości.

Usta – usta Brahmana-Iśwara, czyli Szczelina 8-12. Tu świetnie nada się zdanie o tym, abyśmy byli zimni albo gorący, inaczej Bóg wypluje nas ze swoich ust. Również przypowieść o połknięciu Jonasza przez wieloryba. Usta Androgynicznego Iśwary (Androgyn przypomina klauna), w których wszystko, co istnieje i nie istnieje zostaje wywrócone na nice, dotyczy to Ojcomatek jedynie obecnych 11 i Matkoojców 10 widzialnych (ponieważ istnieje wiele Przejawień takich jak nasze, są jednak od siebie odizolowane, mimo że ich Wiry wychodzą z tego samego Punktu Źródłowego) i Czerwonego <10 czyli Najwyższej Trójcy. Usta Androgyna są „centralnym” położeniem Bezwymiarowego Punktu (Kunszi, Niecierpliwego) w tej Nieprzejawionej przestrzeni. Bezwymiarowy/Bezczasowy Punkt „leży” w Ich (ust) głębi, poza ten Punkt nie można się już wydostać w snach. Kiedy zaczniemy wykazywać najmniejszy ruch świadomości spadniemy kanałem urojeniowym do fizycznego ciała. Czyt. Części ciała, Głowa, Szczelina, Wir.

Wariaci, chorzy psychicznie, szaleńcy – dom wariatów to wnętrze Szczeliny 8-12, tam wszyscy są albo pozbawieni rozumu takiego, jaki my znamy, stąd ta skłonność snu do nadawania takiego właśnie kontekstu, albo postaci są szalone lub pijane. Czasem sny opowiadają o Nieprzejawieniu 8-12, jako o przestrzeni osób martwych biologicznie. Czyt. Trupy, Nieprzejawienie, Głupota.

Wąski przesmyk, mostek, kładka – nad przepaścią czy głęboką wodą prowadzi ku centrum Nieprzejawienia, grożąc upadkiem w niższe poziomy. Taki upadek, w przestrzenie urojeniowo minusowe powoduje każde odniesienie do naszego ja, a zatem tak samo strach, jak i próba myślenia. Czyt. Most, Szczelina, Drzwi, Granice poziomów.

Wątroba – kojarzy się z filtrowaniem, czyli to Czerwony Chrystus, bo to czerwony filtr z dodatkową funkcją odtruwania. Czyt. Filtry, Poziomy śnienia, Części ciała.

Wąż – wąż to ciąg znaczących, podmiot nieświadomości uszeregowany w sposób lingwistyczny, czyli logiczny. Funkcja falowa symbolicznej wody. Fala pozbawiająca swobody decyzji. Wszelkie węże we śnie to reprezentacja przestrzeni Duszy szeroko pojętej 6-8. Tak umysł interpretuje falowód tej przestrzeni, jako wodę/ocean, albo jako węża/węże. Fala nie płynie, tylko stoi. Rozwinięcie Kundalini jest tak naprawdę rozprostowaniem zwiniętej i zaburzonej karmicznie fali tego oceanu. Na poziomie 7, gdzie znajduje się biblijny Raj, może pojawić się we śnie ogromny rajski wąż, z którym spotkanie nie jest przyjemne i budzi wielki lęk. Jest strażnikiem uniemożliwiającym powrót przez granicę 5/6. Także pojazdy UFO ze światów sąsiednich na Ziemi, tych spolaryzowanych z naszym pod kątem 90 stopni, są widoczne dopiero w momencie bezruchu. Ponieważ poruszają się 14 razy szybciej, niż w naszym świecie jest normą, tworzą dla naszego oka długie wężowe pasma, które mogą być odbierane jako istoty wężowe. Czyt. Wielka Karma, Smok, Woda.

Wiatr i inne zjawiska i istoty powietrzne, np. szarańcza gnana wiatrem, cykady – symboliczne echo Kryształowego wiru we wnętrzu Szczeliny 8-12. Czyt. Duch święty, Wir, Zgrzytliwość głosu.

Wieloznaczność – polowość wyższych poziomów śnienia, bytu.

Wieś, posesja wiejska, rolnicy – symbolizuje Ziemię, Ziemian, świat i poziom ziemski.

Więzy – doświadczenie uwięzienia w urojeniowej formie przejawionej. Czyt. Pająki, Pajęczyna.

Wino – symbol duchowości. Kompensuje ciężkość materialnej wibracji.Ważny jest kolor wina. Czyt. Spirytus, Ocet, Piwo.

Włosy – jak piorunki, sterczące naokoło głowy miewają bóstwa planetarne, byty apollińskie, bóg Słońca, Zeus (8.3) a także „Ruda Dziwka”. Wszy we włosach – minusowy obraz Nieprzejawienia. W snach włosy bywają różne i odróżniają głowę od głowy. Są jak promienie, promieniowanie myśli/świadomości. Im dłuższe tym dalsze i bardziej w dół, jak strumień zstępujący. Im krótsze albo ich brak, tym bardziej wstępująco się robi i świadomość jest skoncentrowana na sobie samej, albo punkcie Źródłowym. Kolor włosów też ważna sprawa. Bywają też mocno kręcone, spiralnie. Być może im bardziej skomplikowana i imponująca fryzura tym o jakieś szczególniejsze bóstwo chodzi, mające swój „kościół” i wpływy. Widywałam we śnie tonsury na czubku głowy u niektórych postaci, tak jak w starych kartach tarota takie koncentryczne kółko oznacza oświecenie. Czyt. Głowa, Części ciała.

Woda – jako płyn dla świadomości człowieka jest symbolem obszaru pomiędzy granicami 5/6 i 8/9. Ta woda nie ma świadomości większej, niż inne związki chemiczne. Jest tym, co Świadomość transportuje Sobą w górę i w dół Przejawienia, aby utrzymać przy „Nieżyciu” Pole Świętych Jabłoni/Nieprzejawienie 8-12. Czyli to przestrzeń 6-8, szeroko pojętej duszy. Dusza indywidualna to poziom 7, czyli już, albo jeszcze Przejawienie. Jeśli pojawia się w snach w postaci rzeki, strumienia, deszczu, zmoczonego ubrania, przemoknięcia, kapania, to z pewnością chodzi o poziom 7. Brudna, czarna woda to obszar urojeniowo minusowy z poziomu duszy. W sensie psychologicznym dotyczy emocji, emocjonalności, wyobrażeń, iluzji, uczuć i pragnień, także seksualnych, marzeń. W formie rzeki uosabia upływ czasu życia, brudna i zatruta może ostrzegać przed chorobą, negatywnym myśleniem i jego skutkami. W formie prysznica czy kąpieli w wannie oczyszcza psychikę z ciężkich przekonań, poczucia winy czy grzechu. Czyt. Deszcz, Dusza, Jezioro, Poziomy śnienia, Przeciekanie duszy.
Wodna wieża ciśnień – przestrzeń duszy 6-8. Czyt. Poziomy śnienia, Dusza.

Wrony, kruki, gawrony – czarne ptaki, czyli obszar Czarnego 8/1 (w symbolice alchemicznej to Głowa kruka). Ich kości także zalegają Pole Zdychających Koni, jak i słychać tam ich krakanie i widać padlinożercze cienie. W tradycji szamańskiej kruk czy inny podobny ptak bywał pojazdem duszy szamana udającego się w wyższe światy po pomoc. Stąd inne czarne duże ptaki, typu pustynnego mają związek z obszarem Nicości. Czyt. Pole Zdychających Koni, Poziomy śnienia, Zgrzytliwość głosu.
Wznoszenie się, wzlot – można je śnić jako wspinanie się na słup lub drzewo, również wspinanie się po schodach czy drabinie. Albo jazda windą, czy lot w powietrzu. Zazwyczaj w takich okolicznościach giną nam buty, kiedy przekraczamy granicę 5/6, czyli wychodzimy z obszaru Małej Karmy. Podnoszenie siebie na wyższy poziom, uduchowienie. W prekognicji: ambicja wspięcia się wyżej pod każdym względem, zależnie od towarzyszącej symboliki. Pragnienie wolności, porzucenia materialnych codziennych ograniczeń. Radość stanowienia. Czyt. Granice poziomów, Upadanie.

Zaburzenia czasu – np. otoczenie z przeszłości we śnie, to oznaka niemożności wydostania się poza czasoprzestrzeń, czyli nabrania prędkości powyżej światła. Ta prędkość tworzy „membranę” materializmu umysłu. Być przed czasem to jeden z trzech wariantów przekraczania Granicy 8/9. Psychologicznie: podświadomość jest zapętlona w obrębie starych przeżyć i urazów, nie potrafiąc znaleźć rozwiązania i wyjścia. Człowiek działa jak automat z zaprogramowanymi reakcjami. Podpowiada to konieczność przyjrzenia się dawnym problemom, aby je zrozumieć i porzucić na jawie. Czyt. Czas.

Zamieszanie – chaos form, czyli Nicość 8/2. Czyt. Bałagan, Nicość, Pole Zdychających Koni.

Zazdrość – zazdrość Animy o postać wyobrażeniową Duszy, tj. jej pozostałą część, jest typowy dla poziomu -7, to symboliczne przedstawienie działania zwierciadła 5/6.

Zęby – jak w Człowieku Kosmicznym Swedenborga to odwzorowanie górne dołu. Czyli poziomy dolne rzutowane na Szczelinę 8-12 (to usta, ale i w innym sensie cała głowa). Górne jedynki odpowiadają Rodzicom Nieprzejawionym 10-11. Symbolizują w życiu śniącego partnerstwo i jego wzorzec. Inne zęby odpowiadają bliskim, krewnym i przyjaciołom. Gdy wypadają może to oznaczać rozstanie, mniej lub bardziej bolesne. Ból zęba to lęk przed rozstaniem, rozpacz. Rwanie i krew – nieuchronną stratę bliskiej osoby. C.G. Jung w liście do Elined Kotschnig, napisanym 16 kwietnia1936: „Droga Pani, Symbolika tracenia zębów ma pierwotne znaczenie tracenia zdolności chwytania, ponieważ w pierwotnych warunkach i w królestwie zwierząt, zęby i usta to organ chwytania. Jeśli ktoś traci zęby, to traci zdolność chwytania czegoś. To może oznaczać utratę rzeczywistości, związku, samokontroli itp. Angielskie słowo ‘grip’ (‘chwytać’) jest zawarte w niemieckim ‘Begriff’ (‘pojęcie’). Łacińskie ‘conceptio’ oznacza to samo, tj. uchwycenie czegoś. Dlatego utrata zębów znaczy także utratę jakiegoś pojmowania świata, dotąd wartościowej opinii czy postawy”. Czyt. Części ciała, Głowa, Usta.

Zbroja – Świadomość obleka się w karmę, tym cięższą, im więcej zachowała wyobrażeń i emocji, a także poczucia winy z innego życia. Kolor srebrny to kolor wiedzy urojeniowej 8/1, najwyższej jaką osiąga człowiek swoim umysłem.

Zgrzytliwość głosu – powstaje we wnętrzu Nieprzejawienia 8-12, czyli w Szczelinie 8-12, tj. w Kryształowym Wirze 8-12. Ten dźwięk przypominający czasem głos drapieżnego ptaka, chrobotanie chrząszcza, cykanie świerszcza, ćwierkanie, gruchanie, skwierczenie, to właśnie wibracja Nieprzejawienia. Umysł podkłada pod tę wibrację znaną sobie z jawy interpretację ptasio drapieżną, szklaną, owadzią lub pogłosu wibrującego dzwonu. Skrzeczącym, zgrzytliwym głosem przemawiają duchy zmarłych. Czyt. Duch Święty, Logos, Wiatr, Wrony.

Zieleń, Zieloni – poziom wyobrażeniowo-emocjonalny 3, na którym egzystuje karmicznie urojeniowe ja przedśmiertne i pośmiertne. Ciało astralne. Zielone istoty żyjące na tym poziomie eksploatują ludzkie emocje i myśli, wszelkich istot biologicznych, w zamian za usługi transportowe i przewodnicze we śnie. Zieleń ciągnie się swoim kanałem, od poziomu 3 do poziomu brahmanicznego 8. Miejsce podłączenia pasożytów na tym kanale może zatem znaleźć się na każdym z pośrednich poziomów, przyjmując formy wyobrażeniowo- emocjonalne, jak najbardziej związane z różnymi poziomami świadomości religijnej. Od tej spośród najprymitywniejszych aż po te, zdawało by się bardzo wzniosłe. Wszystkie nadają się do zjedzenia przez Niemych Panów Doktryn, z poziomu minus osiem. Zielonkawożółty – poziom eteryczny i astralny. Brama do poziomu 3 śni się w postaci trawników, parku, lasu. Z tego poziomu można się bezpośrednio dostać na poziom duszy 7, błękitny. Metalicznie zielony zwiastuje zapieczętowanie na poziomie Al Khidra, Zielonego przewodnika mistyków, czyli przestrzeni 7+ i 8/3 (Naddusza – Matatron, Błękit i Złoto). To kolor wspólny tej klasy Prorokom co Jezus, Mahomet, Mojżesz i jest zbieżny z kolorem cywilizacji Niemych z poziomu -8. Czyt. Park, Łąka, Poziomy śnienia, Granice poziomów, Niemcy, Minusowość.
Zielononiebieski – ma związek z wysokimi poziomami i bliskością granicy 8/9. Świat istot, które łączą w sobie doświadczenia emocji z duchowymi, tj. które przeszły przez rozwój w światach Małej Karmy. Świadomość Kosmicznego Człowieka, który przeszedł szczęśliwie etap ewolucji na Ziemi. Czyt. Zieleń, Błękit, Kolory, Układ Słoneczny.

Zimno – może pojawiać się we śnie w formie lodówki, lodziarni, lodów, lodu, śniegu, strefy polarnej, ataku zimy, dreszczy, to objaw minusowości urojeniowej, piekło jest zimne. Natomiast odczucie chłodu po obudzeniu sugeruje, że wizje miały związek z przebytym właśnie niezbyt silnym napadem padaczki skroniowej, czasem stan chłodu pojawia się pod koniec napadu migrenowego. Czyt. Minusowość, Poziom minusowy, Gorąco, Piekło.

Zło osobowe– istnieje na poziomie 1-5.Powyżej granicy 5/6 jest odbierane jako dominacja a nie zło i cierpienie prze nie wywołane jakie znamy z małej karmy. Śni się jako ciemno granatowa (-4) membrana falująca po lewej stronie. Aby zalało nas musimy wyrazić na to zgodę. Jesteśmy o nią pytani! Jeżeli z ciekawości lub chęci synchronizacji z nim , na przykład w wyniku poddania się rytuałom magicznym mającym na celu szkodzenie innym, wyrazimy ją, może przerwać połączenie z Duszą 7. Jest osobowe bo tworzą go wokół siebie świadomości związane z życiem biologicznym albo pozabiologicznym które świadomie czynią zło innym bytom przejawieniowym. Sceptycyzm duchowy, egoizm, są jego formą.
Złoty, jasnożółty–perlisty – jeden z odcieni ciała buddycznego 6. Jego odmianą jest kolor szafranowo-pomarańczowy. Poziom Metatrona 8/3 śni się w złotych kolorach. Ukazuje się jako pusta szata, pokryta złotym płaszczem wytłoczonym w formy wszystkich bogów, jacy kiedykolwiek byli wyobrażeni na świecie. Czyt. Kolory, Metatron, Płaszcz, Poziomy śnienia.

Znamię na szyi – u duchowo rozwiniętej istoty oznacza, że jest wybrana.

Znikanie – znikają nam nogi, kiedy tracimy kontakt z małą karmą 1-5, albo znikają nam ręce. Najczęściej lewa ręka, ta na której nie bez głębszej przyczyny Żydzi wiążą filakterie (druga filakteria na czole, ma funkcję przyspieszania tej pierwszej). Czasem reka znika wtedy, gdy ramię jest podniesione, wtedy kierujemy się w „górę” ku Nieprzejawieniu, kiedy mamy ją wyciągniętą przed siebie, wtedy osiągamy „orbitę stacjonarną” w przestrzeni 6-8. Brak tułowia i kończyn oznacza koncentrację na sprawach związanych z głową, również tą symboliczną 8-12 czyli Nieprzejawieniem, odcięcie się od jakiejś fazy życia, Świadomość absolutną, czysty umysł. Czyt. Części ciała, Głowa, Nogi, Dłoń.

Zwierzęta – to między innymi my, ludzie widziani oczami istot wyższych, które śnią się jako ich właściciele, hodowcy, eksperymentujący genetycy lub miłośnicy. Poszczególne zwierzęta odnieść można także do podstawowego instynktu, którym kieruje się śniący, lub którego się boi. Analityk i twórca psychologii archetypów – James Hillman mocno obstawał przy tym, że np. „wąż nie jest symbolem”. (Dream Animals, 1997.) Jego zdaniem zwierzęta w snach, fantazjach i mitach są nosicielami duszy, bóstwami, „boskimi, inteligentnymi, autochtonicznymi mocami wymagającymi szacunku.” (The Dream and the Underworld, s. 147). Istnieją też takie sny, które mogą wskazywać, że zwierzę pojawiające się we śnie, to symbol Jaźni lub – na co wskazuje Hillman – Jej posłaniec. Od dziesiątek tysięcy lat nasza gatunkowa świadomość i nieświadomość przepełniona jest przekonaniem płynącym z szamańskiego światopoglądu mówiącego o tym, że zwierzęta są duchami opiekuńczymi pozwalającymi kontaktować się z mocami i bóstwami pochodzącymi z równoległych światów duchowych. Zwierze jest alter-ego w tym ujęciu. [Robert Palusiński]. Czyt. Kot, Pies, Wąż, Niedźwiedź, Koń, Ryby, Drapieżcy, Wrony, Smok, Jastrząb, Jaskółka, Ptaki domowe, Żaba, Obrońcy zwierząt, Strażnicy.

Żaba – symbol z pogranicza lądu (1-5) i wody (6-8), czyli granica 5/6, ale raczej postrzegana minusowo, na dodatek zazwyczaj jest zielona 3/-3. Pęcherzyki żabie(skrzek) we śnie kojarzą się czasem z pęcherzykami żółciowymi (kolor żółty od 2 do 8/3), a nie ze skrzekiem. Czyt. Granice poziomów, Zieleń, Woda, Żółty.
Żelazo – jako stal to poziom mentalny 4(niebieski) lub 8/1 srebrny, zaliczyć do niego można też błękitno-szare szkło. Żelazo stanie się rdzawe, kiedy się utleni, czyli przejdzie na wyższy poziom, kauzalny 5 lub <10 ale to raczej będą symbole minusowości/degradacji tych poziomów.

Żółty, Żółci – poziom energetyczny/eteryczny 2, będący osią naszego życia, osią czasu, który może tworzyć równoległe strumienie. Podobnie przedstawiciele rasy żółtej, może to być też informacja o zaburzeniach energetycznych przy przekraczaniu poziomów. Może się tak śnić rodzaj szybkich, niebiologicznych pojazdów do pokonywania czasoprzestrzeni. Wielka żółta maszyna wskazuje na relację z przedziałem czasu. Żółcień przechodząca w świetlisty kolor złoty to przenikające się poziomy energetyczny 2, buddyczny 6 i brahmaniczny 8/3(Metatron). To kanał energetyczny pozbawiony elementów urojeniowych-umysłu i wyobrażeń, a nawet poza-karmiczny. Może istnieć jego urojeniowa, minusowa wersja, ciemniejsza, tam żerują głodne duchy. Czyt. Azjaci, Nazwy, Kolory, Poziomy śnienia, Złoty.