Dusza 7 (Atman)

Odniosłem wrażenie, iż pastor Jon jest zdania, że wszyscy czczeni przez ludzi bogowie są równi. W Bhagawadgicie, na którą pastor powołuje się, przypisuje się Krisznie, o ile sobie przypominam, następujące słowa: wolno wam kierować modły do każdego boga, którego...
Czytaj dalej >>>

Niezła kabała

Kabała jest koniem trojańskim, którego chrześcijańscy kabaliści wciągnęli na własne terytorium. Chrześcijańskie dogmaty Trójcy oraz Wcielenia miały powstać wskutek niezrozumienia prawdziwych kabalistycznych twierdzeń.                                                  ...
Czytaj dalej >>>

Wolnowolcy

Samoświadomość jest zatem osiągana poprzez świadomość czasową. Zostaje ona osiągnięta, kiedy zmysł wewnętrzny sam staje się przedmiotem- a staje się przedmiotem dla siebie jedynie poprzez czas.                                                                          ...
Czytaj dalej >>>

Jowisz

Mowa to dom bycia. W domostwie mowy mieszka człowiek. Stróżami tego domostwa są myśliciele i poeci. Ich stróżowanie polega na tym, że dopełniają jawności bycia; dzięki ich opowieści jawność ta staje się mową i w mowie jest przechowywana. Mówimy, że wpatrujemy się w...
Czytaj dalej >>>

Cień Czarnego

Ten, który z demonami walczy, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich. Kiedy spoglądasz w otchłań ona również patrzy na ciebie.                                                                                                                              ...
Czytaj dalej >>>