Brahman 8

Rzeczywistość powstaje dzięki przejściu Boga ze stanu ukrycia do stanu światła. Bóg-Absolut objawiając się w formach jest jednocześnie sobą i czymś innym niż on sam, ponieważ jako objawiony ogranicza się , podczas gdy nie posiada granic. Poza tym staje się widoczny...
Czytaj dalej >>>

Eksperyment

Kant był pierwszym który przeprowadził ważną dyskusję pomiędzy myślicielami i belframi, filozofami i historykami filozofii (Dotyczy to również doświadczających bezpośrednio śnienia i jedynie czytających o tym -JB) Ci drudzy w sposób absolutny zależni są od tych...
Czytaj dalej >>>

Graal

Kiedy ludzie wyrządzili ci zło i znieważyli cię, czy podziękowałeś wtedy Bogu? Nie mówimy, że ludzkie zło przestało być w ten sposób złem-bo, po co takie szkodliwe i głupie gadanie? O tym, czy to było zło, decydujesz ty sam; ale czy przypisałeś to zło i tę zniewagę...
Czytaj dalej >>>

Powtarzanie się świata

Kto wierzy, nie mając żadnej racji, by wierzyć, ten jest rozmiłowany w swych własnych tworach fantazji, lecz ani nie szuka prawdy tak, jak powinien, ani nie okazuje należytego posłuszeństwa swemu Stwórcy, który chciałby, aby człowiek danych mu zdolności używał na to,...
Czytaj dalej >>>

Prekognicja

Duch jest w swej istocie wynikiem własnej działalności;działalność jego jest wychodzeniem poza bezpośredniość, negowaniem jej i powrotem w siebie. Możemy porównać go z nasieniem, gdyż nasienie jest początkiem rośliny, a jest ono także wynikiem całego jej życia. Niemoc...
Czytaj dalej >>>

Na czym polega rozwój duchowy ?

Me życie jest cieniem me życie jest chwilką co ciągle ucieka i ginie by kochać cię Panie tę chwilę mam tylko dzień ten dzisiejszy jedynie choć nie wiem jak życie popłynie dziś strzeż mnie dziś broń mnie dziś tylko o Panie przez dzień ten dzisiejszy jedynie            ...
Czytaj dalej >>>